Две IT компании излизат на борсата

Две технологични компании стъпват за търговия на пода на Българската фондова борса (БФБ). На 10 септември ще стартира вторичната търговия с акциите на „Бианор“ АД и на „Специализирани Бизнес Системи“ АД (СБС), съобщи БФБ.
Мирослав Иванов Две технологични компании стъпват за търговия на пода на Българската фондова борса (БФБ). На 10 септември ще стартира вторичната търговия с акциите на „Бианор“ АД и на „Специализирани бизнес системи“ АД (СБС), съобщи БФБ. „Радвам се, че и компании от този сектор вече откриват предимството на това да са публични дружества и да присъстват на борсата“, коментира за в. „Класа“ изпълнителният директор на БФБ Бистра Илкова. „Това, че прогнозата за развитието на сектора е да достигне 14 % от БВП, е нещо положително. Пазарната капитализация на БФБ вече е около 40 % от БВП, така че ще се радваме на развитието на този бизнес и на присъствието му на фондовата борса. Той е показателен и за цялостното развитие на икономиката“, допълни тя. Емисията от ценни книжа на „Бианор“ е 675 222 лв. Разпределена е в акции с номинал 1 лев. Тази на СБС е 5 млн. лв., разпределена в 100 000 броя акции с номинал 50 лв. През юли двете компании осъществиха първично публично предлагане на акции (IPO). „Бианор“ осъществи своето по метода бук билдинг. Продадени бяха135 000 акции, като постигнатата цена бе 10,25 лв., а презаписването бе 2,22 пъти. Набраните средства компанията ще използва за разработване на алтернативни канали за подобряване на продажбите, придобиване на други фирми от бранша, сертификации и инвестиции в дружествата от групата. Дружеството ще има обем от около 20$ свободно търгуеми акции. СБС осъществи IPO като част от увеличение на капитала си. Обект на предлагане бяха 33 620 акции, всяка с номинална стойност от 50 лв. Те бяха предложени на емисионна стойност от 68 лв. за брой. Постигнатото презаписване бе 4,98 пъти. Според проспекта на първичното публично предлагане, представен от дружеството, средствата, набрани от IPO-то, ще бъдат използвани за финансиране проектите на дружеството - за разширяване на съществуващата собствена лизингова програма са предвидени 1,5 млн. лв., а за разширяване на продуктовото портфолио – 500 хил. лв. Останалата част от средствата са предназначени за придобиване на дялови участия в други дружества в сектора на информационните технологии и офис автоматизацията, а също за маркетинг и реклама на компютърна техника и автомобили. Борсовият код, под който ще се търгуват акциите на „Бианор“, е BIANOR, а този на СБС е SBS. Пламен Вачков, председател на ДАИТС: Делът на IT индустрията у нас ще достигне 15 % от БВП през 2007 г. „Очаквам през 2007 година делът на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в България да достигне 15 % от брутния вътрешен продукт. Към края на 2008 г. се очаква българската IT индустрия да достигне обем от 2,3 млрд. евро.“ Това каза председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) Пламен Вачков в речта си пред годишната сесия на Съвета на Международния съюз по далекосъобщения (МСД) за 2007 г. Събитието тече в Женева от вчера и ще продължи до 14 септември. България се нарежда на 9-о място сред аутсорсинг дестинациите през миналата година, а през 2005 г. е била на 15-о, е казал още в речта си Дачков. Той ще бъде заместник-председател на структурата, която взима решенията в най-голямата международна агенция на ООН. В съответствие с процедурните правила на международната организация Вачков ще заема поста председател на Съвета на МСД през 2008 г. Председателят и заместник-председателят на съвета се определят на ротационен принцип измежду администрации от различните 7 региона на страните - членки на МСД за срок от една година, т.е. до следващата редовна сесия. На извънредната сесия в Анталия през ноември 2006 година бе решено, че през 2007 г. заместник-председател ще бъде избран от регион „С”. В него влизат Албания, Армения, Азербайджан, Беларус, България, Грузия, Казахстан, Киргизка република, Молдова, Македония, Монголия, Полша, Румъния, Руска федерация, Сърбия, Черна гора, Таджикистан, Чехия, Словакия, Узбекистан и Украйна.

Станете почитател на Класа