Swiss Approval International, откри свой клон в България

Swiss Approval International, откри свой клон в България
  • Written by:  classa.bg***
  • Date:  
    04.02.2021
  • Share:

Бихме искали да ви представим, Swiss Approval Black Sea, нашия НОВ български клон на Swiss Approval International,
орган за инспекция и сертификация на системи за управление, работещ от Бургас. [ www.swissapproval.bg ]
 
Консултантските услуги в различни сектори през повечето време са тясно свързани с одит и сертифициране.


Новите технически и управленски стандарти се публикуват редовно и наред с това се появяват нови възможности за консултации,
тъй като местната индустрия трябва да се приведе в съответствие с международната конкуренция. Нашите основни услуги, важни
за вашия бизнес са:
 
Системи за управление в подпомагане развитието на бизнеса. Нови стандарти като ISO 27001, свързани с безопасността на данните,


ISO 50001, свързани с управлението на енергията, ISO 37001, свързани с управлението на борбата с подкупите,
и разбира се традиционните сертификати, като и ISO 9001, ISO 45001 относно безопасността при работа,
ISO 14001 и ISO 22001 за хранителната промишленост, както и FDA, оценка на храни предназначени за износ в САЩ.        .
https://swissapproval.ch/services/management-systems-certification/
 
Обучение на бизнес сектора. Swiss Approval предлага широка гама от обучение присъствена форма или дистанционно обучение
на английски език, със специфични учебни програми, придружени от схеми за «Сертифициране на персонала»,
свързани с проведеното обучение. Ние търсим местни «Партньори за обучение», за да си сътрудничим с тях в сектора
за сертифициране на персонала, като ги номинираме за официалната обучаваща структура на Swiss Approval.
https://swissapproval.ch/services/personnel-qualification/
 
Развитие на бизнеса в хотелиерската индустрия. Ние имаме широка гама от сертификати в бизнеса с хотелиерството,
B&W Сертифициране на хотели, относно безопасността на гостите, като превенция и защита от Covid-19:
https://swissapproval.ch/services/hospitality-certification-services/bw-certification-scheme/
Класификация на хотелите според Swiss Approval PLUS Star*:
https://swissapproval.ch/services/hospitality-certification-services/hotels-classification-certificate-by-swiss-approval-inspection-and-certification/
 
Също така може да предложим на заинтересованите клиенти сертифициране по стандарти: ISO 17679: 2016 за Wellness & Spa,
ISO 17680: 2015 за Таласотерапия, както и ISO 22525 за Медицински туризъм и свързаните с него услуги.
 
Бизнес сектора за метално строителство. Сертифициране на заварчици, одобрения за WPS и WPQR,
инспекции в промишлеността от втора (на доставчик или потенциален доставчик) и
трета (независима) страна, EN 1090, както и сертифициране по EN 10204: 2014 и
CE маркировка за метални продукти. https://swissapproval.ch/services/industrial-inspection-services/steel-structures-inspection/
 
Инженеринг бизнес сектор. Модерни NDT инспекции, валидиране и проверка на модели, анализ на напрежението на материалите,
техническа оценка на продукти и конструкции. https://swissapproval.ch/advanced-ndt-applications/
 
NoBo услуги за 5 европейски директиви, като: https://swissapproval.ch/services/notified-body-nobo/


I. Директива за оборудване под налягане (PED);
II. Прости съдове под налягане;
III. Машини;
IV. Строителни продукти;
V. Асансьори.
 
С повече от 250 професионални инженери като служители на пълен работен ден,
стратегическата цел и централен фокус на нашето дружество е да установим солидни
партньорства и поверени корпоративни взаимоотношения, чиято рамка ще бъде непрекъснато
взаимодействие с добавена стойност, което води до ползи в дейността на клиента.
 

Станете почитател на Класа