МКБ Юнионбанк: Жилищата са най-достъпни от шест години насам

Жилищата у нас през 2011 г. са най-достъпни от шест години насам, показват изчисления на МКБ Юнионбанк. Коефициентът за достъпност (с който се измерва времето, необходимо да се закупи един имот с получаваните доходи) е паднал до най-ниската си стойност – 3,5 при 6,9 по време на бума през 2007 г. Това означава, че ако домакинствата заделят целия си доход за покупка на собствен имот, на тях ще са им необходими 3,5 години към второто тримесечие на 2011 г., което е с 3,4 години по-малко спрямо 2007 г., когато беше пикът на имотния пазар. През 2005 г. коефициентът е бил 6,2 години. В световен мащаб като “достъпно” се определя жилище, чиято цена е под три пъти годишния доход на едно домакинство. Както се вижда от данните, България е близо до това ниво.
Анализът на МКБ Юнионбанк показва още, че новото строителство съставлява под една десета от продажбите на жилищния пазар. През второто тримесечие на 2011 г. делът им чувствително се понижава до 5,2%. Според данните на банката и тежестта на ипотечните жилищни кредити върху домакинските бюджети намалява с течение на времето. Низходящата тенденция през годините се обяснява най-вече с намаляването на средния размер на изтеглените ипотечни кредити (тенденцията започва да се наблюдава след 2008 г.), както и в по-малка степен на нарастването на средния доход на домакинствата. Най-съществената разлика е между 2008 г. и 2009 г., когато тежестта на ипотечните кредити върху домакинските бюджети намалява с цели 4,5 пр.п. През второто тримесечие на 2011 г. вноската по ипотечни кредити съставлява 32,7% от домакинските бюджети. Заради по-ниските доходи за домакинствата у нас обаче ипотечният кредит е по-голямо бреме в сравнение с американските, където същият показател е 13%.

Станете почитател на Класа