Пазарът на жилища бавно се стабилизира

През второто тримесечие на 2011 г. средните пазарни цени на продадените жилища в София отбелязват ръст от 3,6% спрямо първото тримесечие на годината, отчита индексът на “Райфайзен имоти”, който измерва динамиката на реалните продажни цени на недвижимите имоти в страната. На годишна база обаче средните пазарни цени, на които се сключват сделки с жилища в столицата, са спаднали с 10,1% през второто тримесечие на 2011 г. От април до края на юни средните пазарни цени на жилищните имоти в Пловдив са намалели с 2,6% спрямо същия период на 2010 г., докато във Варна спадът е 6,9%. На тримесечна база индексът отчита разнопосочни изменения на средните цени на жилищата в двата града – намаление от 1,5% във Варна и незначителен ръст от 0,2% в Пловдив.
От началото на 2011 г. пазарът на жилищни имоти бавно се стабилизира, с оформящи се ценови нива в почти всички сегменти, коментират от “Райфайзен имоти”.
Това показват и официалните данни на службите по вписванията по места, които са общо 113. В Имотния регистър в периода април-юни 2011 г. са записани 67 254 сделки за покупко-продажба на имоти, при 45 464 за същия период на 2010 г. И статистиката отчита през второ тримесечие на 2011 г. първи ръст на продажбите в сектора от три години насам, когато започна и свиването на пазара. По данни на НСИ индексът на цените на жилищата за второто тримесечие на 2011 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 93,6%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 6,4%. През второто тримесечие на 2011 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 23 от областните градове, като по-значително е във Велико Търново - с 5,5%, Габрово - с 5,4%, Видин и Пловдив - с по 4,7%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите областни градове. Статистиката отчита, че средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2011 г. е 908,98 лв./кв. метър. Второто тримесечие на годината бе 11-о поредно на спад на цените на имотите.
Според анализаторите на “Райфайзен имоти” завършените и добре изпълнени проекти с разрешение за ползване, в райони с изградена инфраструктура и достъп до обществен транспорт, запазват ценовите нива от края на 2010 г. и генерират нов клиентски интерес. Спад на цените продължава да се наблюдава при новото строителство в квартали без изградена инфраструктура, при панелните и ЕПК сгради със силно амортизирани общи части, както и при старите недобре поддържани тухлени сгради без асансьор.Пазарът се определя основно от купувачи на собствени жилища, които търсят възможно най-доброто съотношение между цена и качество. Купувачите в момента се ръководят на първо място от бюджета, с който разполагат, и са предпазливи при избора на финансиране. Компромис с инфраструктурата около имота и качеството на строителството купувачите правят единствено при условие, че сделката е на стойност, значително под средната пазарна цена за съответния район.

Станете почитател на Класа