С една трета намаляха новопостроените сгради

Новопостроените жилищни сгради в България, които са въведени в експлоатация през последното тримесечие на 2010 г., са намалели с 27% спрямо данните за същия период на 2009 г., сочи предварителната информация на Националния статистически институт (НСИ). Новите постройки за периода октомври до декември миналата година са били 671, като общият брой на жилищата в тях е достигнал 4125. Най-много здания и домове са били въведени в експлоатация в област Варна – съответно 144 и 1175, и Бургас – 116 сгради и 1153 жилища. София-област е останала на трета позиция с 54 постройки и 84 нови домове.
Общата полезна площ на новопостроените жилища за последното тримесечие на 2010 г. е била 318.7 хил. кв. м, което е с почти 30% по-малко спрямо година по-рано. Жилищната площ също е намаляла с над 30% до 198,1 хил. кв. м. Едновременно с това обаче средната полезна площ на едно новопостроено жилище се е увеличила от 76,9 кв. м до 77,3 кв. м за една година, считано от периода октомври-декември на 2009 г. Най-голяма средна полезна площ за новопостроен дом са регистрирали в област Габрово, където данните са за 135,9 кв. м. Следващите поред са областите Добрич (128,3 кв. м), Силистра (114,4 кв. м) и Хасково с 99,4 кв. м. Най-ниските средни данни са били отчетени в областите Пловдив – 59,4 кв. м, и Ямбол- 60,4 кв. м.
За София-град в четвъртото тримесечие на 2010 г. са въведени 43 сгради в експлоатация, или 292 жилища общо. Те са били на обща полезна площ от 19 665 кв. м.
Двустайните жилища са се оказвали най-желаните, защото най-много домове през последното тримесечие на 2010 г. от тези, които са въведени в експлоатация, са били от този тип. 1819 от новите апартаменти, или над 44% от всичките жилища, са били с 2 стаи. 1361, или около една трета от всички новопостроени домове, са били тристайни. Едностайните са били общо 407, или под 10% от общия брой, а тези с четири стаи са били 345. Петстайните квартири са били 102 на брой, докато общо шестстайните са достигнали 91 броя. Големите жилища с шест стаи са били изграждани предимно в големите областни градове. Над две трети от тях са били построени отново в област Варна, Бургас и София (вкл. София-град).

Станете почитател на Класа