Улесняват отчуждаването на имоти за общински обекти

„Класа“

Частните имоти вече ще бъдат отчуждавани по улеснена и ускорена процедура заради изграждането на големи общински обекти от важно значение. Това реши парламентът вчера, като прие окончателно промените в Закона за общинската собственост. По този начин ще се осигури приоритетно и своевременно изграждане на общински обекти.
Общината вече ще може да влиза във владение на имоти или на части от тях, които са незастроени земеделски земи или гори и земи от горския фонд, и да започва строителството преди влизане в сила на заповедта за отчуждаване. Това става, при условие че е издадено разрешение за строеж на обекта и определеното в заповедта за отчуждаване обезщетение е преведено по сметка на собственика на отчуждената земя. В този случай общината ще дължи обезщетение на собствениците и за периода от деня на влизане във владение на имота до влизането в сила на заповедта за отчуждаване, гласят приетите текстове. Заповедта за отчуждаване ще се обезсилва, ако до 6 месеца дължимото обезщетение не бъде преведено по сметка на собственика.
Предвижда се също и общините да продават имоти за големи инфраструктурни проекти.
Приетите промени са аналогични на тези, направени в Закона за държавната собственост. Там се разрешава на държавата да отчуждава принудително имоти за големи държавни инфраструктурни проекти.


Асоциация на домоуправителите ще осигурява до 20% по-ниска цена за ремонти

Националната асоциация на домоуправителите (НАДРБ) обяви, че ще осигурява до 20% по-ниска цена на своите членове за ремонтни дейност. От организацията не изясниха кой ще поема тази разлика, възможно е това да е отстъпка от избраните фирми изпълнителки. Освен финансова помощ домоуправителите могат да разчитат на помощ при изготвяне на проекти и всякаква консултантска информация. Към момента в новоучредената асоциация членуват над 100 домоуправители, представляващи около 30 етажни собствености. Към момента присъединилите се към организацията не заплащат членски внос.

Станете почитател на Класа