Северозападна България остава най-бедният регион в ЕС през 2019 г.

Северозападна България остава най-бедният регион в ЕС през 2019 г.
  • Written by:  classa.bg***
  • Date:  
    05.03.2021
  • Share:

През 2019 г. Северозападният регион в България отново е на дъното на класацията за брутен вътрешен продукт (БВП) на човек от населението, като дели последното място с Майот, отвъдморска територия на Франция, става ясно от данни на Евростат. 

 

След Северозападна България и Майот (32% от средното за ЕС) регионите с най-ниско икономическо равнище са: Северен централен (35%), Южен централен (37%), Югоизточен (40%) и Североизточен (41%). За Майот ниският БВП на човек от населението се обяснява главно с демографски фактори, тъй като 44% от населението е под 15-годишна възраст.

 

През 2019 г. регионалният БВП на човек от населението, изразен в стандарти на покупателната способност (СПС), варира от 32% от средния за Европейския съюз (ЕС) в Северозападния регион на България, както и в Майот, отвъдморска територия на Франция, до 260% в Люксембург, съобщават от Националния статистически институт (НСИ).

Съществува значителна вариация както между страните в рамките на ЕС, така и в самите държави - членки на блока.

 

Водещите региони според БВП на човек от населението през 2019 г. след Люксембург (260% от средното за ЕС) са: Южен в Ирландия (240%), Прага в Чехия (205%), Брюксел в Белгия и Източен и Централен в Ирландия (по 202%) и Хамбург в Германия (195%), посочват от Евростат.

 

 

 

Високият БВП на човек от населението в тези региони може да се обясни отчасти с високия приток на работници, пътуващи до работното място (Люксембург, Прага, Брюксел и Хамбург) от други региони, или с големите капиталови активи, притежавани от някои мултинационални компании със седалище в регионите (Южен, Източен и Централен в Ирландия).

 

Регионални разлики в производителността на труда

 

През 2019 г. регионалният БВП на заето лице варира от 12 700 евро в Северния централен регион на България до 205 500 евро в Южния регион на Ирландия в сравнение със средното за ЕС (66 800 евро). Тази производителност на труда измерва общата производителност на регионалните икономики без корекция в разликите в нивата на цените или средните отработени часове.

 

След Южен в Ирландия (205 500 евро) водещите региони в класацията за регионален БВП на един зает през 2019 г. са: Източен и Среден в Ирландия (156 900 евро), Люксембург (136 600 евро), Валонски Брабант (123 400 евро) и Брюксел (121 200 евро) в Белгия.

 

За разлика от тях най-ниските нива на производителност  на труда са регистрирани в три български региона: Северен централен (12 700 евро), Южен централен (13 000 евро) и Северозападен (13 400 евро).

 

Аспарух Илиев

Станете почитател на Класа