Икономиката на България се сви с 3,8% в края на 2020 г.

Икономиката на България се сви с 3,8% в края на 2020 г.
  • Written by:  classa.bg***
  • Date:  
    16.02.2021
  • Share:

Българската икономика се е свила с 3,8% в края на последното тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г. Това показва експресната оценка на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес.

 

Въпреки че спадът е сериозен, той се забавя, след като за периода април-юни 2020 г. икономиката се срина с 4,6%, а през периода юли – септември БВП на страната намаля със 7,8%, което е най-големият икономически спад от 1997 г. насам. 

 

Припомняме, че през второто тримесечие на миналата година в България, както и в редица държави по света, бяха въведени строги противоепидемични мерки с цел ограничение на първата вълна на пандемията от коронавирус.

 

На годишна база крайното потребление регистрира спад от 5,7%, а бруто образуването на основен капитал намалява със 7,9% през четвъртото тримесечие на 2020 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. Износът на стоки и услуги намалява с 11,2%, а вносът на стоки и услуги - с 3,9%.

 

На тримесечна база през четвъртото тримесечие на 2020 г. икономиката на страната нараства с 2,1% спрямо третото тримесечие, показват още данните на НСИ. През периода юли-септември обаче БВП се повиши с почти 4% спрямо второто тримесечие.

 

 

От данните се вижда още, че основната причина за регистрирания икономически ръст през четвъртото тримесечие спрямо предходното е увеличението на износа на стоки и услуги с 11,3%. Крайното потребление, което се счита за основен двигател на растежа, тъй като формира над 80% от БВП на страната, намалява със 7,7% на месечна база.

 

Причината е в поредната порция противоепидемични мерки, както и втората вълна на пандемията. Припомняме, че през третото тримесечие крайното потребление се повиши с 3,2% спрямо второто.

 

Според експресните оценки за четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП в номинално изражение достига 32,076 млрд. лв. Реализираната добавена стойност през последните три месеца на изминалата година е 27,778 млрд. лв.

 

Отново по елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление с 80,4%, което в стойностно изражение възлиза на 25,796 млрд. лв. През четвъртото тримесечие на 2020 г. бруто капиталообразуването е близо 6,993 млрд. лв. и заема 21,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

 

 

Станете почитател на Класа