БНБ: Няма да има ново отсрочване на плащането по кредитите

БНБ: Няма да има ново отсрочване на плащането по кредитите
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    13.11.2020
  • Share:

Българската народно банка не смята да удължи мораториума за плащанията по кредити на битови потребители и бизнеса.

Това обяви управителят на централната банка Димитър Радев по време на онлайн среща с представители на Американската търговска камара в България. В събитието са взели участие повече от 70 представители на организацията включително шефове на банки у нас.

По данни на БНБ кредитирането до момента остава стабилно. Радев обръща все пак специално внимание, че банките трябва да остават внимателни при идентифицирането и оценяването на рисковете, които поемат, при отпускане на заеми. Независимо от стимулите да увеличават кредитирането банките не трябва да го правят на всяка цена или при всякакви рискове.

Централната банка остава в готовност да приложи, ако това се налага, допълнителни мерки, повечето от които свързани с капиталовите изисквания, и наблюдава ситуацията внимателно при отпадане на мораториума върху кредитите.

По данни на БНБ към 1 октомври банките са отсрочили кредити за 9,1 млрд. лева, което е около 15 на сто от общия размер на предоставените кредити.

Отсрочените заеми за бизнеса са за 6,96 млрд. лева, а на домакинствата са разсрочени кредити на обща стойност 2,1 млрд. лева.

Банките обявиха мораториум върху плащането на заеми на хора и фирми пострадали от ковид епидемията. Максималната отсрочка е до 6 месаца. В началото на лятото мораториумът беше удължен до 30 септември като кредитите могат да се отсрочват до 31 март 2021 г.

Според управителя на БНБ фактът на приемането на България в Банковия съюз през 2020 г. доказва стабилността на българския банков сектор. Показателите на страната включително капиталовата адекватност, съотношението на ликвидност и рентабилността, са по-добри от средните за Европейския съюз. Единственото изключение е равнището на необслужваните кредити - след трайно понижение през последните години, то достигна до около 6%, при средно 3% за ЕС.

Станете почитател на Класа