7 пъти повече електрическа енергия търгуванана пазар „Ден напред“ от старта му през 2016 г

7 пъти повече електрическа енергия търгуванана пазар „Ден напред“ от старта му през 2016 г
  • Written by:  Classa.bg**
  • Date:  
    03.08.2020
  • Share:

Енергийната борсаотчита абсолютен рекорд на търговията на сегментапрез юли 

 

 

Близо 7 пъти повече електрическа енергия или 1505 GWhсатъргувани на пазар „Ден напред“ през юли тази година в сравнение със старта на този сегмент презянуари 2016 г., отчита Българска независима енергийна борса (БНЕБ). През петата година от функционирането си, този сегмент се утвърди като най-предпочитан от търговските участници и почти всеки месец отбелязва рекордни изтъргувани количества енергия.В сравнение с юли 2019 г. увеличението на търгуваните обеми е двойно, а спрямо юни 2020 г. с 42 на сто.Добрите резултати се дължат както на усилията на всички търговски участници и институции,свързани с процеса на либерализация и обединяване на електроенергийните пазари в Европейския съюз, така и на благоприятните законодателни промени през последните години, които съвкупно гарантираха прозрачност, равнопоставеност, недискриминация и сигурност за играчитена пазара на електрическа енергия“, каза Константин Константинов, изпълнителен директор на БНЕБ. След силния ръст на броя на регистрираните участници през първите три години на функциониране на пазара„Ден напред“, в момента активните участнициса81.Броят имнадвишава този в повечето държави в региона, което е една от предпоставките за постигане на справедливи референтни цени. В същото време се счита, че максималният брой на активните пазарни участницие почти достигнат, като се имапредвид степента на либерализация и съществуващата законова рамкав страната ни.Огромното значение на пазарния сегмент Ден напредсе доказва от рязкото увеличение на дела на търгуваната енергия на този сегмент спрямо общата консумация. Постигнатите ценови нива на сегмента санай-представителната информация за състоянието на електроенергийния пазар. Подписаното през юни 2019 г. споразумение между БНЕБ и European Energy Exchange (EEX), на базата на което EEX използва постигнатите на пазара Ден напредклирингови цени и стартира предлагането на финансови фючърси за електроенергия с произход България, емеждународно признание за високото ниво на представителност и ефективното функциониране на сегмента.Актуална статистическа и аналитична информация за пазар „Ден напред“ на БНЕБ, може да бъде намерена в статията на: http://www.ibex.bg/bg/известия/новини/пазар-ден-напред-прозрачност-ликвидност-доверие.htm

 

За БНЕБ Българска независима енергийна борса, дъщерна компания на БФБ, е лицензирана да организира борсов пазар на електрическа енергия в България през 2014 г. БНЕБ осигурява надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти. За целта БНЕБ предлага борсов сегменти„В рамките на деня“, „Ден напред“ и Централизиран пазар за покупко-продажба на електрическа енергия посредством двустранни договори. БНЕБ ЕАД е пълноправен член на MRC (Multi-Regional Coupling) и асоцииран член на PCR (Price coupling of regions). От 2016 г. БНЕБ е пълноправен член и на асоциацията на европейските енергийни борси Europex. Повече информация за БНЕБ на: www.ibex.bg

Станете почитател на Класа