Да продаваме дела си, но на кого

Международната проектна компания "Бургас – Александруполис" ще бъде регистрирана в Кипър, Люксембург или Холандия. Това са решили акционерите в тристранната компания на срещата си в София.
Международната проектна компания "Бургас – Александруполис" ще бъде регистрирана в Кипър, Люксембург или Холандия. Това са решили акционерите в тристранната компания на срещата си в София. Кое е общото между трите страни? Освен че и трите са членове на Евросъюза, както се припомня в официалното съобщение от регионалното министерство. Другото общо между тях е, че те или са, или на тяхна територия има офшорни зони. В тристранното споразумение от 15 март е записано, че регистрацията на проектната компания ще е офшорна. И тук опираме до още един въпос. На кого и при какви условия, нашата страна ще продаде 24.5% дял в компанията, която притежаваме? Отговорите на тези въпроси би трябвало да се съдържат в разпоредбите на устава, който също е бил обект на обсъждане между акционерите. За това обаче няма информация в официалното съобщение. Нормалната практика е, този, който държи контрола в дадена компания – в случая консорциум от руските компании "Роснефт", "Транснефт" и "Газпромнефт" - да поиска акциите да бъдат предложени първо на него и ако не се стигне до съгласие, тогава да се търси друг купувач. Най-вероятно е и сега такава клауза да е записана в устава. Руснаците поискаха публично още при подписването на споразумението, Казахстан да бъде включен в проекта. Президентът Владимир Путин дори ходи в Казахстан и договори тръбата да пренася казахстански петрол. При това положение е нормално страната да бъде включена в споразумението и проектната компания. Казахстан не беше включен в споразумението, но сега ще бъде компенсиран с акции от компанията. За чия сметка? Според търговската логика би трябвало да е за сметка на руското участие, след като оттам идва предложението. Само че руското предложение е насочено към българските акции, които са предназначени за продажба доста време преди компанията изобщо да бъде регистрирана. До този момент регионалният министър Асен Гагаузов не е твърдял друго, дори посочи щатската компания "Шеврон" като евентуален купувач. "Шеврон", от своя страна обяви две седмици по-късно, че няма интерес точно от тази тръба. Сега, без съмнение, интересът ще се възроди, тъй като който и да вземе българските акции, ще има сигурен пазар за тях в Казахстан. От препродажбата може да спечели. Ние обаче ще разберем за това, както и че вече нямаме акции, само в случай, че решат да ни кажат. Защото едно от основните предимства, които предлагат офшорните зони, наред с ниските данъци, е пълна конфиденциалност на собствеността върху дадена компания. Затова няма да разберем нито на кого, нито за колко са продадени акциите.

Станете почитател на Класа