Държавата да задели средства за база на специалния архив

Измина година от приемането на Закона за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и създаването на комисията за работата по този закон.
Ген. Васил Василев Измина година от приемането на Закона за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия и създаването на комисията за работата по този закон. Целта на нормативния акт бе да се осигури пълен и прозрачен достъп до архивите на бившите тайни служби по времето на тоталитарния режим. Законът, който 40-ото народно събрание на Република България прие, няма лустрационен характер. За моралната и обществена оценка думата бе дадена на самото общество. То бе определено за съдник на събитията от тоталитарно време. За първи път архивите на бившите тайни служби стават публично достояние и съдържащата се информация бе обявена в интернет. Приемането на този закон и създаването на комисията по досиетата показва, че управляващите и обществото са достигнали до правилния извод за разкриване, за прозрачност и обществено достояние на архивите на бившите тайни служби от тоталитарния режим. През тази една година комисията натрупа необходимата практика и опит в прилагането на закона. В пълен обем тя информира обществеността по реализирането на закона. През изминалата година комисията внесе два доклада в 40-ото народно събрание, респективно в Комисията за вътрешна сигурност и обществен ред, където подробно се докладваше за цялостната й дейност. Със задоволство може да отбележим, че това е един добър закон и с натрупване на още допълнителна практика неговото прилагане ще се усъвършенства. Независимо от цялостната си положителна дейност, комисията бе и обект на упрек за обстоятелството, че хора търсят удостоверителни документи за получаване на обезщетения по Закона за гражданска и политическа реабилитация на репресирани лица. Комисията е внесла в Министерството на правосъдието корекция в чл.4 на този закон и час по-скоро тази корекция трябва да бъде приета. Все още се забелязват и организационни трудности в работата на комисията, като непредоставяне сграда за специализирания архив и създаването на читалня, в която гражданите и журналистите, работещи по този проблем, да могат да се запознават с интересуващите ги документи. Все още не се спазват сроковете за предаването на документите от органите по чл.16 от закона. Необходимо е държавата да задели средства за изграждане на база за специален архив. Независимо от тези трудности в работата на комисията по прилагането на закона следва да се отбележи разбирането и оказаната помощ от всички ведомства. Това е гаранция, че законът е добър, има и ще има обществена подкрепа. С известно закъснение във времето българският парламент единодушно прие преди една година Закона за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия. С което показа обществена зрялост. Показа, че пътят, избран от страната ни, е правилен и процесът е необратим.

Станете почитател на Класа