Право на отговор

Разследването за машинациите около конкурса за шеф на „Дом Витгенщайн“ във Виена публикувано във в. „Класа“ на 31 март, предизвика бурен отзвук сред нашите читатели.
Разследването за машинациите около конкурса за шеф на „Дом Витгенщайн“ във Виена публикувано във в. „Класа“ на 31 март, предизвика бурен отзвук сред нашите читатели. Те се възмущават от факта, че Борислав Петранов, досегашният директор на културната институция, отново заема ръководния пост, благодарение на протекциите на тъста си – зам. министъра на културата Явор Милушев. Това се случва въпреки протестите на българската общност във Виена срещу методите на работа на Петранов и явния конфликт на интереси, в който се забърква и Министерството на културата (МК). В. „Класа“ публикува в съкратен вариант отговора на МК по повод публикацията. Документи за участие в конкурса са подали трима кандидати, а не 14. Двама са допуснати до следващия етап, проведен на 1 април 2008 година, тъй като отговарят на предварително поставените условия на конкурса – проф. Пенка Ангелова и Борислав Петранов. ...Никой не оспорва безспорния авторитет на проф. Пенка Ангелова като изтъкнат учен германист, както и нейния принос за развитието на българо австрийското културно сътрудничество. Двамата кандидати, достигнали до събеседване с комисията, бяха поставени в абсолютно еднакви условия – към тях бяха отправени еднакви въпроси от страна на членовете на комисията, бе им дадена достатъчна възможност да представят и допълнят своята концепция. Доказателство за прозрачността на конкурса е автентичен аудиозапис на цялата процедура, който се прилага като част от изготвения протокол. Резултатите от конкурса са следните:Борислав Петранов получи 260 точки, а а проф. ПЕНКА ангелова – 214 точки. Максималният брой тойчки, който всеки кандидат може да получи, е 270. ...Днес с основание можем да твърдим, че Витгенщайн е в добро състояние и грижите на българската държава за неговото поддържане няма да секнат. Що се отнася до взаимоотношенията между Дом Витгенщайн и Българския изследователски институт във Виена, Министерството на културата категорично заявявава, че не съществува конфликт между двата института. Пресцентър на Министерството на културата

Станете почитател на Класа