Светът е за двама, дори и без брак

Най-сетне българският семеен кодекс ще се цивилизова подобаващо. Така и клетките на обществото у нас ще се хармонизират вече с европейските норми.
Най-сетне българският семеен кодекс ще се цивилизова подобаващо. Така и клетките на обществото у нас ще се хармонизират вече с европейските норми. Първо, ще отпадне задължителното сега служебно произнасяне на съда по вината при исковия развод. Вина ще се търси, само ако някой от партньорите изрично настоява за това. Така умира един клон от бизнеса на кошаревските свидетели. Второ, край на тригодишното чакане за развод по взаимно съгласие. Трето, опростява се работата по деленето на съпружеската съсобственост и четвърто, което е дори първо по важност – легализира се съвместното съжителство и се облекчават осиновяванията. Намериха се и хора, които да надигнат глас срещу промените, обявявайки ги за „атака срещу брачната институция”. Ами ако въпросната институция се крепи на два подписа в гражданското и материалната зависимост... За юридическата общност обаче един добър закон е и проблем – свива приходите им. Опростяването на правните процедури по един развод или осиновяване удря пряко в нечии съдийски джобове, адвокатски, а и на директори на домове за деца, социални работници и пр. Важното е екипът на Тачева да не се дава.

Станете почитател на Класа