Спестихме 3532 гигавата енергия

Спестихме 3532 гигавата енергия
  • Автор:  classa
  • Дата:  
    29.03.2018
  • Сподели:

В периода 2014-2016 г. в България са спестени 3532,2 гигаватчаса енергия, с което са изпълнени 42,4% от националната цел за енергийни спестявания до 2020 г., посочва в съобщение правителствената пресслужба.

Това е посочено в годишния отчет за изпълнение през 2016 г. на Националния план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г., одобрен на днешното заседание на Министерския съвет.

Постигнатите енергийни спестявания са в резултат от приноса на задължените лица и от изпълнението на енергоспестяващи мерки във всички икономически сектори, се посочва в отчета.

Направените енергийни спестявания допринасят пряко за повишаване конкурентоспособността на икономиката и стимулират икономическия растеж и създаването на нови работни места. Те намаляват търсенето на конвенционални горива от внос и така оказват благоприятен ефект върху намаляването на търговския дефицит.

В отчета е посочено още, че много от мерките, заложени в Националния план за действие по енергийна ефективност, могат да бъдат оценени едва след края на неговото действие. Очаква се реалният ефект от изпълнението на плана да бъде по-висок от отчетения досега, се посочва в съобщението.

Станете почитател на Класа