Еврокомисията обяви нова стратегия за научните изследвания и иновациите

Еврокомисията обяви нова стратегия за развитие на международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите, за да превърне Европа в по-привлекателно място за научни изследвания и иновации.
Програмата „Хоризонт 2020" е отворена за участници от целия свят.

Европейският съюз е световен лидер в областта на изследванията и иновациите. Изследователските програми на ЕС са открити за участници от целия свят.


Copyright © CROSS Agency Ltd.

Станете почитател на Класа