Статистиката е расизъм, особено криминалната

Статистиката е расизъм, особено криминалната
  • Публикация:  classa.bg***
  • Дата:  
    25.02.2021
  • Сподели:

Докладът на полицейското управление на Ню Йорк за 2020 г. за престъпления и правоприлагане показва, че 96,4% от убийствата и 98,3% от несмъртоносна употреба на оръжие се извършват от не-бели ... 33% от жителите на града са бели.

Няма да видите тази разбивка в “Ню Йорк Таймс” или “Ню Йорк Пост”

 

 

 

Трябва да се отбележи, че през 2020 г. чернокожите в Ню Йорк съставляват 22,8 процента от населението, латиносите 28,6 процента, а азиатците 12,6 процента.

 

В Ню Йорк за 2020 г. 96,4% от арестуваните заподозрени в убийство са били чернокожи, латиноси или азиатци. Тези статистически данни са получени от Доклада на полицейското управление на Ню Йорк за 2020 г. за престъпления и правоприлагане

 

Най-честите жертви на умишлено или непредумишлено убийство по непредпазливост са чернокожите (65,0%) или латиносите (26,4%). Белите жертви представляват (6,1%) от всички жертви на умишлено или непредумишлено убийство, докато сред азиатците няма жертви на убийства или непредумишлено убийство (0,0%). Расовата / етническа принадлежност на известните заподозрени за умишлено или непредумишлено убийство отразява расовия произход на жертвите, като по-голямата част от заподозрените са чернокожи (63,4%) и латиноси (26,8%). Белите заподозрени съставляват (6,3%) от всички заподозрени за умишлени и непредумишлено убийство, докато сред азиатците няма заподозрени (0,0%). По същия начин е разпределението по раса на арестуваните във връзка с убийство и непредумишлено убийство. По-голямата част от арестуваните за умишлено или непредумишлено убийство са чернокожи (60,2%) и латиноси (32,1%), а азиатците (4,1%) и белите (3,6%) представляват останалите арестувани за умишлено или непредумишлено убийство.

 

Обърнете внимание, че сред жертвите на убийството има повече бели, отколкото сред заподозрените, което означава, че междурасовите убийства са извършени предимно от небели срещу бели.

Освен това

 

94,7% от заподозрените за грабежи, арестувани през 2020 г. в Ню Йорк, не са бели.

93,3% от заподозрените за изнасилване, арестувани през 2020 г. в Ню Йорк, не са били бели.

98,3% от заподозрените за неправомерна употреба на оръжие, арестувани в Ню Йорк през 2020 г., не са бели.

В Ню Йорк престъпленията с употреба на насилие имат цвят и раса, но тези данни не могат да бъдат допуснати до обществото, тъй като напълно унищожават всяка възможна егалитарна идея, наложена ни от враждебния нам управляващ елит.

 

 

Превод: В. Сергеев

Станете почитател на Класа