Китай превръща кризите във възможности за развитие

Китай превръща кризите във възможности за развитие
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    13.10.2019
  • Сподели:

От десетилетия в Китай практически няма икономически шокове, тъй като Пекин използва най-добрите инструменти на икономическата политика, за да превърне външната криза във възможност за развитие и модернизация, пише People Daily. Огромният пазар и непрекъснато нарастващият потенциал позволяват на страната ефективно да се съпротивлява на външните кризи и това е тайната на здравината на китайската икономика, се подчертава в статията.

За 70 години цялостната икономика на Китай нарасна значително, подобри се всеобхватната конкурентоспособност, създаде се стабилна финансова система и се натрупаха достатъчно валутни резерви. Освен това индустриалната система постепенно се подобрява, има голямо пространство и потенциал за развитие на високотехнологичната индустрия. Разширяването на китайската икономика, увеличаването на интегрираната държавна мощ, както и огромният пазар и достатъчният потенциал гарантираха способността на Китай да се справя ефективно с външни рискове и кризи - това е именно силата на китайската икономика.

За 70 години Китай също многократно се сблъсква с ударите на международните икономически и финансови кризи. През 1988 г. и 1994 г. е регистрирана мащабна инфлация, от 1991 г. до 1994 г., рязкото колебание на китайската валута предизвиква отлив на капитал. В същото време външните финансови кризи през 1997 и 2008 г. нанесоха известен удар върху търговията и финансите на Китай.

Правите впечатления са, че Китай винаги е в състояние да превърне кризата във възможност, да реформира структурата и да трансформира развитието. Лиан Пин, старши икономист в Китайската комуникационна банка, заяви, че чрез насърчаването на мерки за реформиране на системата за акциониране - а именно влагане на средства във валутни резерви, публично предлагане на акции и излизане на пазара, китайските банки успяват да натрупат достатъчно капитал и да изградят сравнително силна кредитоспособност преди финансовата криза през 2008г. По този начин беше възможно значително да се засили способността на китайския финансов пазар да се справи с рисковете и да преживее удара на кризата.

Освен това Китай постоянно усъвършенства собственото си развитие. Китай насърчава структурната реформа в сегмента на предложенията, способства за висококачествено икономическо развитие. Не може да не отбележим безспорните достойнства на КНР в макрорегулацията и контрола. През 1997 г., на фона на азиатската финансова криза, Китай силно подкрепи юана, предотвратявайки обезценяването на валутата. В същото време КНР предприе мерки, насочени към стимулиране на износа, привличане на чуждестранни инвестиции и разширяване на вътрешното потребление, които ефективно неутрализираха въздействието на кризата върху китайската икономика.

През 2008 г. отношенията на Китай със света станаха още по-близки. В контекста на международната финансова криза Китай спешно одобри политически мерки, насочени към разширяване на вътрешното потребление и стимулиране на икономическия растеж. С помощта на мерки за макрорегулиране - а именно благодарение на индустриалното възраждане, разширяването на потреблението, финансовата подкрепа и стабилизирането на заетостта, Китай ефективно се пребори с кризата и създаде благоприятни условия за регулиране на икономическата структура и трансформиране модела на развитие.

Наред с това, създадената от Китай система на макроикономическо регулиране играе важна роля на фона на запазване общата стабилност на цените на стоките, гарантираща съгласуваността на паричните и финансовите политики, както и стимулиране на оптимизирането на икономическата структура и подобряване на ефективността и качеството на развитие. В момента нараства натискът във връзка със спада на световната икономика. Наскоро Международният валутен фонд (МВФ) понижи прогнозата си за глобален икономически растеж през тази година до 3,2% и това е най-ниският показател за последните десет години.

Как Китай може да предотврати икономическите кризи и да се справи ефективно с потенциалните рискове?

Генералният директор на HSBC в Азиатско-Тихоокеанския регион Ван Дуншен отбеляза, че е необходимо да се засили механизмът за координация на междуотрасловия финансов надзор, да се създаде единна, координирана и високоефективна система за финансов контрол. Наред с това, каза той, трябва да се участва в управлението на световната икономика на по-високо ниво, конструктивно да се насърчава реформата на икономическата и финансовата сфера в света, да се подобряват пазарните очаквания и да укрепва доверието на пазара.

 

Превод: М.Желязкова

Станете почитател на Класа