Евроизбори‘2019

Евроизбори‘2019
  • Автор:  Иван Генов-д-р по международно право Поглед Инфо
  • Дата:  
    17.02.2019
  • Сподели:

Нашата Родина е един от основните културни и исторически темели на стария континент-„България е Европа !“,“Европа е България ! “.Затова всяка политическа сила у нас има правото и задължението да участва в изборите за нов Европейски парламент.

Евроизбори‘2019 са мега битка както между отделните партии и коалиции във всяка от 28-те страни- членки на ЕС, така и между отделните политически семейства на континента. Тези избори са от съдбоносен характер и имат три основни измерения: национално, европейско и световно.

Националният аспект на Евроизбори‘2019 е свързан преди всичко с ролята им на своеобразен Национален референдум за готовността и волята на българското гражданско общество радикално да промени своята съдба. Тези избори ще сигнализират(като червена лампа) и ще покажат дали масовият натрупан гняв срещу 10 годишното бездарно управление на ГЕРБ и тандема Борисов-Цветанов ще даде нов шанс на страната.

Няма по-важна вътрешна задача от тази -България да се освободи от статуквото, от международния слугинаж и националния грабеж на вредното управление на ГЕРБ. Хората трябва да преодолеят страха и всички заедно с максимална активност да пречупим гръбнака на престъпното управление, да запазим и обновим България. И още тази година на предсрочни парламентарни и редовни местни избори да победят нормалните партии, коалиции и обединителни движения.

Европейският същностен аспект на изборите ще определи новото съотношение на силите между различните политически групи в ЕП и реалните възможности за общоевропейско развитие. Контрапродуктивното европейско статукво може да се победи при по-голяма и решаваща политическа тежест на левите сили в ЕП и при най-сериозно редуциране на ролята на десните.

Замисленият след Втората световна война европейски проект на мира, съгласието и социално-икономическия прогрес (Общ пазар, ЕИО, ЕС) се превърна в олигархичен ,кастов и бюрократичен механизъм ,който възпроизвежда диктат на финансовия капитал и банките, растящо неравенство и ограничителна социална политика, възпроизвежда дефицит на солидарност и справедливост. Доминацията на ЕНП, на неолибералния консенсус и деструктивната намеса на САЩ доведоха до екзистенциална криза на ЕС, до загуба на доверие в неговите институции.

Без радикална промяна ЕС няма гарантирано бъдеще, а ще продължава да има привилегировани и второстепенни участници на най-различни скорости, нехармонизирани социални стандарти. Настъплението на капитала, високомерието на някои държави срещу други трябва да срещне решителна съпротива, Крайно необходимо е преформулиране на целите, политиките и договорите на ЕС, така че той да е привлекателен за мнозинството народи и държави, а не само за елитите и чиновниците, Всички членки следва да са на магистралата, а не повечето от тях да биват пренасочвани по второкласни и третокласни пътища.

Световният аспект на Евроизбори‘2019 е пряко свързан с последващата обща външна политика и политика на сигурност на новия ЕП и на целия ЕС. Европа или ще остане един от основните геополитически фактори, ако води равноправна и еманципирана политика със САЩ, Русия и Китай, или ще отива назад в международната класация, ако сама усилва опеката на САЩ върху себе си за сметка на жизненоважното партньорство с Москва и Пекин.

Визията на автентичните леви сили за евроизборите следва да почива върху нова политикономия, върху нова социално-икономическа и международна философия на ЕС,на ЕК,на ЕП. Опорните пункта в техните предизборни платформи следва да включват:

1.ЕС да преодолее усещането сред новоприетите страни-членки за използването на модерна форма на „мек неоколониализъм“. ЕС ще се обезмисли,ако продължава да има за приоритет финасовите пазари и корпорациите,ако допуска център,периферия и бедстващи региони,ако се примирява с драстичното разминаване в социалните стандарти в различните страни и в рамките на всяка една от членките.Устойчивото развитие на континента е невъзможно без цялостна и нарастваща социална стабилност и благосъстояние.Необходима е социална демократизация на всички институции на ЕС за сметка на тяхната неолиберална елитизация.

2.На Обединена Европа е нужен нов модел за социално-икономическо развитие.Модел,който възпира агресията на капитала срещу труда,който осигурява политика за заетост,на нови работни места особено за младите и жените,който реално се бори срещу бедността,безработицата и експлоатацията,който е екосъобразен,подчинен на зелената икономика,не допуска приватизация на природните ресурси и осигурява строг публичен контрол върху енергийния сектор. Затова са необходими регулации,които да овладяват стихията на пазара. Необходима е нова роля на всички фондове и на ЕЦБ в полза на публичните инвестиции и социално-ориентираните програми. Необходимо е големите корпорации и банките да плащат допълнителен данък „социална справедливост и солидарност“.

3.Добрата стара Европа, ако иска да съхрани своята привлекателност и да избягва бунтовете,трябва да се придържа към принципно друга социална политика.Доходите да са достатъчни ,а данъците-справедливи,като плоските се делегитимират.Нужен е гарантиран базов доход на всяко европейско семейство и въвеждането във всяка страна-членка на задължителен комплекс от прогресиращи минимални социални стандарти за всеки европейски гражданин. Възрастните следва да получават неунижаващи пенсии, децата -нормални добавки, а хората в неравностойно положение да се чувстват пълноценни.Европа трябва да осигурява безплатно и достъпно здравеопазване и образование за всеки.

4.За Европа на демокрацията,недискриминацията,правата и свободите на човека.Старият континент трябва да е знаменосец на тези общи цивилизационни ценности.На първо място- властта е на гражданите,а после на институциите,които подлежат на засилен граждански контрол.По нататък -ЕК не следва да обезличава ЕП,който се нуждае от допълнителни правомощия.От своя страна ЕП не е акционерно дружество,а политическа структура от заявени равноправни участници.Затова е крайно неуместно представителството на отделните страни да варира от 6 до 96 евродепутати.

Необходими са твърди гаранции за свобода на словото,на плуралистични медии.Гражданите имат право на истинска информация и на защита от фалшиви новини.Те нямат нужда от платена демокрация и изопачени факти.

5.За Европа на мира, сътрудничеството и сигурността. Левите са за интернационализъм и мир,те са контрапункт на империализма и войната. Европа следва да е експортьор на сигурност и мир,а не на вируси на войната и конфронтацията.Европа не трябва да се милитаризира и въвлича в надпревара във въоръжаването.На Европа и приляга да е зона на мира,свободна от оръжия за масово поразяване.Европа ще бъде магнит ,ако сътрудничи с всички посоки на света и се бори за справедлив международен търговски и икономически ред.

NATO трябва да е persona non grata в Европа,тъй като генерира повече заплахи,отколкото сигурност.Превръща континента в потенциален „театър на военни действия“ и препятства мирния европейски интегритет на Русия.

Най-добре е ЕС,ЕП да се ангажират с една особена мисия-да възстановят и вдъхнат нова сила на международното право и на международния морал като незаменими мирни регулатори в международните отношения.

***

В навечерието на Евроизбори‘2019 националната и международната Левица трябва да виждат главната заплаха за Нова Социална и Солидарна Европа в лицето на очертаващия се неолиберално-консервативен блок и на крайната десница.Затова е необходимо обединено участие в тези избори на всички отговорни леви и лявоцентриски политически сили.Само заедно те могат да бъдат чук, а не наковалня.Само тогава те могат да се борят днес-за Социална Европа ,а утре -за Социалистическа Европа!.

 

1aasaa1

Прочетена 358 пъти

Станете почитател на Класа