Мрачно бъдеще очаква Запада

Мрачно бъдеще очаква Запада
  • Публикация:  Ш.Меламед
  • Дата:  
    17.12.2015
  • Сподели:

Един икономист в Масачузетския технологичен институт е определил кои сектори на западното общество могат да просперират през следващите години.
Специалистът Питър Темин направил анализ за въздействието на подобрената икономическа ситуация на пазара на труда и е изтъкнал активирането на лидерите. "El Confidencial " публикува, че това възстановяване все още няма явни признаци в ежедневието.
Въз основа на проучване на Института за ново икономическо мислене, Темин разделя трудоспособното население на Запада в две групи: 30% работещи в областта на финансите, електрониката и технологии (ФЕТ), които имат голям потенциал за растеж; а останалите 70 на сто, зависими от ниските си заплати и икономика на оцеляване, които няма да се възползват от предимствата. С тази дихотомия, понятието "средна класа" губи своя смисъл.

Така специалистът подчерта новата пропаст между света на ФЕТ и останалата част от населението. Към това се добавя нов утежняващ фактор: властта не само не може да създаде същото количество работни места като унищожените, но е на път дори да елиминира още повече работни места, тъй като се дава път на изкуствения интелект, роботиката и систематизиране на задачи. Ето защо, най-мощните сектори концентрират все повече мощ, за сметка на останалите.

Но разделенията не спират дотук. В рамките на малцинството ФЕТ също има нива. Горните нива се чувстват " граждани на света ", а най-ниските живеят с безпокойство от заплахата да слезат "надолу към сектора нископлатените работни места."

Кой може да се направи нещо, за да се промени тази ситуация? Политиците. Но способността им за действие е ограничена, така че тенденцията към двойна икономика остава. Изводът е още по-лош: Има ли желание за промени? Очевидно не.

Станете почитател на Класа