За Турция и златото

За Турция и златото
  • Автор:  classa.bg**
  • Дата:  
    24.01.2015
  • Сподели:

Турция, вероятно по-добре от всяка друга държава, илюстрира голямата роля, която златото може да играе в съвременното общество. При средни 181 тона на година в последните 10 години Турция е четвъртият най-голям потребител на злато в света, допринасяйки с около 6% за световното търсене. Турските домакинства пък кътат най-малко 3 500 тона злато "под възглавницата", според данни на Световния съвет по златото. В Турция търсенето на злато е отдавнашна традиция, а от Световния съвет по златото очакват да тя да продължи. Връзката на Турция със златото е подкрепена от голямото културно наследство. В бижутерската индустрия златото е разменно средство и разчетна единица. На Капалъ Чарши, който е сърцето на пазара на злато в Турция, наемите се плащат в злато. Има и сериозен икономически стимул човек да притежава злато.
Поколения турски спестовници са прибягвали до златото като ефективна хеджираща позиция срещу инфлацията и слабата валута. Златодобивната индустрия на Турция е малка, но се разраства бързо, а потенциалът й до голяма степен не е развит. Производството на злато в южната ни съседка нараства почти всяка година от 2001 г. насам, увеличавайки се от 2 тона до 33.5 тона през 2013 г. Това обаче може да е само върха на айсберга. Турското министерство на енергетиката и природните ресурси оценява златните резерви на страната на 840 тона. Вижте още: Капалъ Чарши е най-посещаваната туристическа атракция в света Потреблението на злато допринася значително и за турската икономика. Само през 2012 г. производството, потреблението и рециклирането на злато са добавили най-малко 3.8 млрд. долара към турската икономика. Цялата тази система поддържа 5 000 производител на златни изделия, 35 000 магазина за търговия на дребно и 250 000 заети. Само в златните мини работят около 6 500 души. Минни компании са направили значителни инвестиции в страната. Над 700 млн. долара чужди инвестиции са насочени в сектора на златодобива в последните 25 години. В периода 2009-2013 г. години капиталовите инвестиции само в три от мините възлизат на 1 млрд. долара. Златото също така е малко, но важно колело в турската финансова система. До края на 2013 г. търговските банки са притежавали 250 тона злато, равняващи се на 10.4 млрд. долара, които са били използвани в подкрепа на турската икономика. По-голямата част се дължи на инвеститори, обръщащи турската лира и чуждестранни валути в златни сметки. Тук обаче влизат и 40 тона (около 1.7 млрд. долара) от златото, което турците държат "под възглвницата", което бе мобилизирано от средата на 2012 г.

Станете почитател на Класа