СБЖ работи върху закон за професионална защита на журналистите

Това обяви на дискусия за развитието на професията и.д.
председател на съюза Снежана Тодорова. Тя обясни, че не
става въпрос за обявения вече нов медиен закон. Нашият закон
има една цел - защита правата на журналистите в медиите. Искаме
те да работят свободно, да получат право си на изява в
съответната медия, както те смятат, че би било редно, да бъде
защитено общество със свободна нецензурирана информация, заяви
Тодорова.
bta.bg

Станете почитател на Класа