Комисията за защита на потребителите представи анализ на условията за банкови и ипотечни кредити

Комисията за защита на потребителите (КЗП) представи анализ от проверките на условията за банкови и ипотечни кредити. В годишната план-програма на Комисията за защита на потребителите бе прието да направим обстоен преглед на всички институции, които работят в банковата сфера. Това каза на брифинг председателят на Комисията за защита на потребителите Веселин Златев. Подобен преглед и анализ, в такъв обем не е правен досега. Намирайки се в условията на една все още налична финансова и икономическа криза, счетохме че е необходимо да направим подобен анализ, обясни той.
В периода от началото на април досега, изпълнихме нашите задължения, и успяхме да приключим секторния преглед в частта му, касаеща банките, и започнахме сериозна работа в небанковия сектор. Направен бе анализ на 25-те банки, които оперират с физически лица на територията в страната.
При проверките бяха констатирани поредица непълноти и неясноти в условията за ипотечни кредити, които по закона се класифицират като неравноправни клаузи. Клаузите могат да се определят като 5 основни:
Промени на лихвения процент; предоставяше се правото на банката да тълкува договора, както реши, например - записи от рода на „при промяна в пазарните условия”, което може да се тълкува много обширно; промяната на лихвения процент може да се направи от банката във всеки един момент.
Определянето на лихви при просрочени вноски;
Въведени възможности при неизчерпателно обявени условия, банките да обявяват ипотечните кредити за предсрочно изискуеми – в едни случаи банките можеха, при неизпълнение по друг договор между двете страни, да обявят и двата договора за предсрочно изискуеми; банката има възможност да коментира и прилага едностранно договорените клаузи;
Въведени субективни критерии с допълнително утежнение на потребителите;
Възможност за изменение на договорите на непредвидени в тях основания;
Използвахме нашия капацитет максимално, така че да бъдем абсолютно сигурни в резултата, който представяме на потребителите.
Резултатите са, че 21 от банките спазиха на първо четене препоръките които Комиията даде.
Една от банките промени Общите условия, но и в тях КЗП констатира нередности.
Три от останалите банки са поискали удължаване на срока за справяне с нередностите, тъй като имат нужда от технологично време.
Всички банки са изразили съгласие, че има неравноправие по представените от тях договори.
Ако няма промяна, Комисията ще заведе колективен иск.

www.focus-news.net

Станете почитател на Класа