В новия беларуски парламент няма представители на опозицията

Избрани са 109 от общо 110 депутати в парламента на Беларус;
в един от окръзите единственият кандидат не е събрал
необходимите гласове и вотът там ще бъде проведен
повторно.Беларуската ЦИК публикува днес имената на кандидатите,
избрани по предварителни данни в долната парламентарна камара.
В новия й състав влизат трима представители на Комунистическата
партия на Беларус и един член на Аграрната партия. Всички те
подкрепят курса на беларуските власти, посочва агенцията.
bta.bg

Станете почитател на Класа