Проект по ОП РЧР

 Сдружение Романо тернипе осъществява проект "Изграждане на ефективни канали за транснационално сътрудничество между гражданското общество в Република България и Република Унгария за социална интеграция на ромите и преодоляване на дискриминацинните нагласи към тях. Проекта се финансира по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г."


Станете почитател на Класа