"Топлофикация София" - с нов софтуер за просрочията

Топлофикационното дружество е внедрило софтуерен модул,
който позволява обмен на данни със системата еPay в реално
време. Така може да се види какви са задълженията за отминал
период и съответно да се плащат стари сметки за топлинна
енергия или просрочени задължения, съобщават от
дружеството. Досега срокът за погасяване на месечните сметки за
топлинна енергия в системата еPay е била около 15 дни. Това
понякога не позволяваше да се покриват дори текущите задължения,
ако абонатът изпусне този период, е заявил изпълнителеният
директор на "Топлофикация София" Стоян Цветанов. По думите му с
новия софтуер вече могат да се плащат както сметките за
съответния месец, така и просрочията.
/КД/

Станете почитател на Класа