Безработицата през юни е 10,8 процента

Нивото на безработицата през юни е било 10,8 процента, което е с 0,2 на сто по-малко в сравнение с предходния месец. Това сочат данните на Агенцията по заетостта, които бяха публикувани в петък.
В бюрата по труда са регистрирани 354 825 безработни лица. Те намаляват с 5 289 лица спрямо май. На работа през юни са постъпили 21 577 безработни. Спрямо юни 2011 г. общо постъпилите на работа са с 2138 лица повече. Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 11 478 безработни. В сравнение с юни 2011 г. постъпилите на първичния пазар са с 1 017 лица повече. По схеми на ОП „Развитие на човешките ресурси" и програми за заетост са постъпили на работа 5480 лица, като спрямо същия месец на миналата година те са с 1447 души повече.
През месеца на първичния пазар в бюрата по труда са заявени 12 782 работни места. В сравнение с юни 2011 г. броят им нараства с 1051 места. Частният сектор е заявил 8796 места. Най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (3509), от търговията (2156), от хотелиерството и ресторантьорството (1578), от строителството (791), от селското стопанство (637), от сферата на операции с недвижими имоти (609), от транспорта (504) и др. По програми за заетост са заявени 1009 места, а по мерки от Закона за насърчаване на заетостта -111 работни места. По схема „Развитие" на ОП „РЧР" са заявени 3894 работни места.
Увеличават се местата, обявени от работодателите по схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж". През месеца са заявени 1300 места, които са почти два пъти повече от предходния месец и близо 15 пъти повече от същия месец на 2011 г.

Станете почитател на Класа