България спечели пет европейски проекта в гастроентерологията

България спечели пет европейски проекта в гастроентерологията
  • Публикация:  classa
  • Дата:  
    13.07.2019
  • Сподели:

Българското дружество по гастроентерология (БДГЕ) спечели цели пет научно-практически проекта към Европейското обединение по гастроентерология (UEG).

В четири от проектите страната ни е партньор в организирането на водещи научни срещи, а в един от тях България ще участва в написването на първото Европейско практическо ръководство (гайдлайн) за приложение на дихателни тестове в гастроентрологията.

 

„За първи път в историята си България печели проекти организирани от UEG, което дава невероятна възможност за развитие и международни контакти на българските гастроентеролози. В проектите редица български лекари ще могат да попият безценен международен опит от експерти и ще имат възможността да започнат допълнителни проекти с колеги от чужбина.", коментира д-р Радислав Наков, член на Управителния съвет на UEG и председател на Асоциацията на младите гастроентеролози в България.

 

Научните срещи, които ще се организират в партньорство с БДГЕ са в Дубровник, София, Кишинев и Белград, всички през 2020 г. Срещата в Хърватия ще бъде Втория Европейски конгрес за млади гастроентеролози, където се очакват над 600 млади гастроентеролози от цяла Европа. Почетен гост-лектор на събитието ще бъде председателя на БДГЕ – проф. Красимир Антонов, а освен него презентации ще изнесат и редица млади български гастроентеролози.

 

В Кишинев, Молдова, за първи път в историята на Европейската гастроентерология, по инициатива на България и Румъния, ще се проведе конгрес на тема „Редки болести в гастроентерологията".

 

В Белград, български, сръбски и черногорски гастроентеролози ще изготвят обща стратегия за подобряване на проследяването на онкологичните заболявания на храносмилателната система.

 

През септември 2020г. в София, Европейското дружество на гастроентеролозите от доболничната помощ (ЕSPCG) ще организира специален семинар за български общопрактикуващи лекари с подкрепата на БДГЕ. Целта е българските ОПЛ-та да се запознаят синтезирано с всички важни за тях новости в диагностиката и лечението на храносмилателните заболявания.

Станете почитател на Класа