ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    21.08.2017
  • Сподели:

От Радослав Янкулов, журналист, бивш генерален директор на БНР

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

Обявената процедура за избор на генерален директор на БНТ, която ще бъде финализирана на 23 август 2017 г., е незаконосъобразна. Причината е, че приетият с Решение РД-05-159 от 18.10.2016 г. от СЕМ Правилник за избор на генерален директор на БНТ и БНР, е обжалван от мен пред петчленен състав на ВАС с жалба с вх.№ 6336 от 24.04.2017 г. по административно дело 13866 от 2016 г.

 

Към настоящия момент делото, образувано по моята жалба не е приключило с окончателен съдебен акт. По тази причина Правилникът за избор на генерален директор на БНР и БНТ не е влязъл в сила. Затова изборът на генерален директор на БНТ ще бъде опорочен, независимо, кой от кандидатите ще спечели конкурса.

 

Правилникът, по който през последните години бяха избирани генерални директори на двете обществени медии, е отменен с решение на СЕМ от 2016 година, а новите процедурни правила, одобрени с решение РД-05-159 от 18.10.2016 г., не са влезли в сила.

 

Казано с други думи, в момента няма валидни правила, по които изборът да бъде финализиран тази седмица.

 

Предисторията е следната. От края на 2015 година, в продължение на година в СЕМ се разработваше нов правилник и процедурни правила за избор на генерални директори на БНР и БНТ. През август 2016 година те бяха публикувани на сайта на СЕМ и още тогава станаха ясни недостатъците им.

 

- Няма адекватни изисквания и критерии за професионалната компетентност и опит на кандидатите.

 

- Не е осигурена необходимата публичност и прозрачност при провеждане на конкурса. Не е гарантирана обективността при избора на генерални директори.

 

- Няма заложени обективни критерии за оценка на концепциите и представянето на кандидатите по време на изслушванията.

 

Поради тези аргументи и заради опасността от субективизъм при избора на генерални директори на БНР и БНТ, през ноември 2016 година оспорих приетия от СЕМ Правилник пред ВАС. Новоизбраният председател на СЕМ не се съобрази с факта на обжалване на Правилника и насрочи заседание, въпреки че на 25.04.2017 г. СЕМ е уведомен от ВАС за моята жалба. Така конкурсът беше обявен.

 

Изпращам това съобщение, защото се чувствам отговорен да информирам за потенциалния юридически казус, пред който ще бъде изправена БНТ. След предстоящото гласуване от членовете на СЕМ за нов генерален директор на БНТ, всеки от неизбраните кандидати може да обжалва резултата и опасността изборът да бъде отменен, е много голяма.

Станете почитател на Класа