СГХГ показва образци на съвременното изкуство

Великолепни образци на съвременното българско изкуство са подредени в най-новата изложба на Софийската градска художествена галерия (СГХГ) , която се открива довечера.
„Класа“ Великолепни образци на съвременното българско изкуство са подредени в най-новата изложба на Софийската градска художествена галерия (СГХГ) , която се открива довечера. Станислав Памукчиев, Божидар Бояджиев, Красимир Добрев и Венцислав Занков попълват колекцията на галерията с малко познати творби от живописта и пластиката от края на 80-те години на миналия век. Благодарение на финансовата подкрепа на Софийската община през 2007 година СКГХ реализира първите от 1991 година насам откупки на художествени произведения. Въпреки това основният източник за попълване на музейните фондове все още са даренията от самите автори, техните наследници и колекционери. Сред новопостъпилите произведения има творби на майстори с цялостен принос в развитието на българското изкуство като Златю Бояджиев, Петър Дочев Веселин Стайков, Борис Денев, Йоан Левиев, Димитър Киров, Олга Вълнарова, Генко Генков, Любен Диманов, Румен Гашаров. Застъпен е и периодът, поставящ началото на съвременно изкуство в България, с работи като движещата се машина „Време” на Любен Костов, участвала в Третото Истанбулско биенале през 1992 г. СГХГ има функциите на своеобразен музей на Софи. Акцент в подбора са произведения, посветени на града, в който живеем, като „Софийски лъвове” на Надежда Олег Ляхова и „Отговорна живопис” на Кирил Прашков. Този избор е обоснован и от повишения интерес на съвременните художници към градската тема.

Станете почитател на Класа