Зелената енергия на Германия

В обедните часове на 25 и 26 май 2012 година в Германия беше отбелязан световен рекорд по производство на електричество от слънчева енергия за час. Рекорд, който в момента нито една друга държава няма капацитета да подобри. В пиковите часове немските централи, които добиват ток от слънцето са отчели 22 GW произведено електричество – количество, което се равнява на добитото от 10 атомни електроцентрали от калибъра на АЕЦ „Козлодуй”. Тази енергия покрива 50% от нуждите на Германия за проучения времеви диапазон. Към настоящия момент вятърните турбини на Германия произвеждат 29 GW енергия, което я поставя на първо място в Европа и по този показател. Днес 20% от енергията на Германия се добива от възобновями източници, които постепенно изместват традиционното производство. Само през 2011 год, например, в страната бяха закрити 8 АЕЦ, а още девет ще престанат да функционират до края на 2022 година, което ще сложи край на ядрената енергетика в страната. Това решение бе взето след тежките аварии в японската АЕЦ „Фукушима 1”. Производството на електричество от слънцето облекчава мрежата, поради близкото разположение на централите спрямо мястото на потребление и намалява разходите на пикова мощност. Всички тези икономически предимства в съчетание с огромните усилия за ограничаване на негативния ефект върху природата от човешката ръка са добре известни на населението и са мотив за стремеж към развитие на производството на енергия от възобновяеми източници. Обичайна гледка за всяка част на Германия са разположените на покрива на всеки дом фотоволтаични панели и строителството на сгради, така че максимално ефективно да се използва слънчевата енергия. Това е силен аргумент в полза на твърдението, че екологичната енергийна политика е приоритет не само на правителството, а и на цялото население.

Станете почитател на Класа