ПК „Екогласност” не е било и няма бъде дъвка на олигарси и синдикати

„Само луди хора, квази еколози, могат да закриват предприятия, който печелят”: Пламен Димитров, президент на КНСБ на протестно шествие на миньори;

В последно време се разпространяват твърдения, че металургията и тежката индустрия нямали бъдеще и те замърсяват много, че по-добре да я жертваме в полза на природата”: Пламен Димитров, президент на КНСБ на протестно шествие на миньори;

„С настоящето писмо държим да ви информираме, че разполагаме с факти и документи, които категорично доказват несъстоятелността на твърденията на ПК”Екогласност”: Димитър Ангелов, изпълнителен член на УС на „Каолин”АД  в писмо до  министерството на икономиката;

„Към днешна дата е сменено предназначението на земеделските земи, собственост на „Каолин”АД”: Димитър Ангелов, изпълнителен член на УС на „Каолин”АД в писмо до министерството на икономиката;

„На територията на концесионната площ „Великан”, община Димитровград, не са регистрирани паметници на културата”: Димитър Ангелов, изпълнителен член на УС  на „Каолин”АД в писмо до министерството на икономиката;

„Неоснователни са твърденията на ПК”Екогласност” за унищожени частни имоти”: Димитър Ангелов, изпълнителен  член на УС на „Каолин”АД в писмо до  министерството на икономиката;

„Трябва да се сложи край на рекета под фасадата на екологията”: Алекс Нестор, директор на „Дънди прешъс металс” България в  интервю пред електронното издание на в.”24 часа”.

 

В карето под заглавието избрах  цитати, които показват цинизма на някои олигарси и чужди компании, които прикривани от МОСВ и МИЕТ, продължават безнаказано да извършват престъпления срещу околната среда. По този начин те нанасят огромни поражения не само върху красивата българска природа, но унищожават и  вярата на обикновените хора за справедлив и достоен живот.

Ние от ПК”Екогласност” не сме абстрактни еколози, интересуващи се само от глобалното затопляне. Нас ни вълнува преди всичко какво става в собствената ни държава и какво се случва със собствения ни народ. Затова  всички инсинуации по наш адрес, въобще по адрес на всички, посветили се на каузата по опазване на околната среда ни идват в повече и реагираме  остро на всяка манипулация на общественото мнение.

Горните цитати поставят и въпроса - след като тиражира в общественото пространство откровени лъжи, чии интереси защитава лидера на КНСБ?

През м. юни т.г. от ефира на националното радио, Алекс Нестор заявява, че много природозащитници рекетират бизнеса. Пет месеца по-късно, на шествието на миньорите, президента на КНСБ също твърди, че екоорганизации рекетират фирмите в Средногорието. Непосредствено преди протеста ние настоявахме за среща с лидера на КНСБ, за да представим доказателства за огромните нарушения на български и чужди фирми при добив на подземни боганства, в т.ч. и за фирмата на Иво Прокопиев  „Каолин”, която Пламен Димитров така пламенно и всеотдайно защитава. Щяхме да представим и очевадни доказателства за конфликта на интереси и обвързаността на ръководството на МОСВ с фирмата за разделно събиране на отпадъци „Екобулпак”, както и други фирми. Срещата беше отказана. В последното си интервю пред в.”24 часа” Алекс Нестор настоява да се сложи край на рекета на еколозите. Затова продължаваме да питаме въпросните господа - кой, кога, как и кого е рекетирал? Защо  не са сигнализирали прокуратурата? Дали не са едни и същи авторите за твърденията за рекет?

Що се отнася до пасквилите по наш адрес от страна на обкръжението на олигарха Иво Прокопиев, всичко е кристално ясно. Фирма „Каолин” извърши и продължава  да извършва огромни нарушения, прикривани съвсем съзнателно от МОСВ и МИЕТ. Доказателствата в тази връзка изпратихме в комисия „Околна среда , обществен здраве и безопасност на храните” към Европейския парламент в Брюксел. Това обаче не пречи в своето писмо до МИЕТ , в стил „крадецът вика – дръжте крадеца”, изпълнителния член на УС на „Каолин” Димитър Ангелов да твърди, че „фирмата разполага с факти и документи, които категорично доказват несъстоятелността на  твърденията на ПК”Екогласност””.Само, че фактите и доказателствата потвърждават точно обратното.

Твърдението, че е сменено предназначението на земята на територията на кариера „Великан” е лъжа. В свое писмо с изх.0361-1/23.02.2010 г. до МОСВ, директора на Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите в Хасково е записал „Следва да се вземат необходимите мерки за узаконяване ползването на терените за добивния участък, депата за откривка и работните пътища”. Във връзка с наше запитване, с писмо с изх.№ОСВ-13-534/13.08.2010 г. кмета на община Димитровград отговаря: „ В община Димитровград не са постъпили искания от страна на „Каолин” за промяна предназначението на земеделските земи в парцели частна собственост”. На питане на народен представител в НС, в писмен отговор с изх.№ 0201-189 / 11.11.2010 г. министъра на земеделието и храните отговаря:”Констатирано е, че към днешна дата не е постъпила предложение от страна на „Каолин” за промяна предназначението на земеделските земи. Извършена е проверка на място от експерти на Областна дирекция „Земеделие” гр.Хасково, която е установила, че към настоящия момент се извършва добив на полезни изкопаеми на кариера „Великан” в землището на гр.Меричлери. За констатираното нарушение е съставен акт за административно нарушение по реда на ЗОЗЗ и ЗАНН.”

Огромна лъжа е и твърдението на Димитър Ангелов, че на територията на концесионната площ „Великан” не са регистрирани паметници на културата. В отговор на сигнал на председателя на инициативния комитет „За защита на Меричлери” от 07.09.2010 г., в свое писмо с изх.№ 24-00-0208/27.08.2010 г. зам.министъра на културата Димитър Дерелиев отговаря:”По цялото протежение на рида на кариерата се намира голям могилен некропол от 15 надгробни могили.При огледа е констатирано следното: на север от изкопите има три застрашени могили”. Дадени  са предписания работната площадка да на се разширява на север, но това не се спазва от Прокопиев и компания.

Цинично е твърдението на Димитър Ангелов, че не се унищожават частни имоти. Над 30 собственици от Меричлери се  жалват  в  Районна прокуратура-Димитровград , че от  „Каолин” са унищожили техни земеделски земи с трайни лозови насаждения на обща площ над 100 дка . В свое писмо с №10737/25.06.2010 г. собственичка на такива земи изпраща сигнал в РПУ-Стара Загора, че нейният имот е унищожен, а от „Каолин” са я изнудвали на си продаде имота, за което е отказала  и се чувства застрашена.

И т.н. и т.н., все доказателства за престъпна дейност, които ние сме изпратили в Брюксел. Държа да подчертая, че ние от ПК”Екогласност” не сме против бизнеса, който е част от решенията по опазване на българската природа. Държим на всяка цена българските граждани да имат право да живеят в чиста и здравословна среда. Затова сме против този бизнес, които унищожава околната среда и няма да оставим на мира такива като Прокопиев и компания, докато не получат заслуженото за това , че унищожават природа, частна собственост, историческо наследство и създават предпоставки за застрашаване здравето и живота на хората.

 

Емил Георгиев,

Председател на ПК”Екогласност”


Прочетена 2966 пъти

Станете почитател на Класа