Превишения на нормата за азотен диоксид в Стара Загора

В ранните часове на днешния ден са отчетени 5 превишения на средночасовата норма от 200 микрограма на кубичен метър за азотен диоксид в Стара Загора от пункт «Зелен клин». Те са регистрирани в 1:00, 2:00, 5:00, 6:00 и 8:00 часа и варират между 1,06 и максимално от 1,45 пъти - в 8:00 часа тази сутрин. По данни на системата за ранно предупреждение, в тези часове, са налични инверсионни процеси и безветрие, водещи до задържане на замърсителя в приземния въздушен слой.

В 8:00 часа днес, след появата на вятър и възможността за разсейването на замърсителя, концентрацията на азотен диоксид в приземния въздушен слой рязко спада и в 9:00 тя е 36,5 микрограма на кубичен метър. 

През изминалите почивни дни пунктът за контрол на въздуха в град Стара Загора не е регистрирал превишения на нормата за азотен диоксид, както и за всички останали показатели. Няма отчетени превишения за този период и от останалите пунктове, включени в системата за мониторинг на въздуха в област Стара Загора.


Прочетена 1727 пъти

Станете почитател на Класа