ЕК готви насоки за схемите за подпомагане на ВЕИ

Европейската комисия ще предложи насоки за схеми за подпомагане във връзка с възобновяемите енергийни източници, съобщи ЕК. Целта е че да се подобри ефективността на вътрешния енергиен пазар в ЕС.

Мярката е нова стъпка в стремежа на ЕК за реализиране на идеята за единния енергиен пазар. Ето какво оповести Еврокомисията по този повод.

Един ефективен, свързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа може да предложи на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на възможно най-ниска цена. В съобщение относно функционирането на вътрешния енергиен пазар Комисията призова държавите членки към повече усилия за транспонирането и прилагането на съществуващите правила за вътрешния енергиен пазар на ЕС. Комисията ще си сътрудничи с държавите членки, за да се дадат повече права на потребителите и да се намалят държавните интервенции, които изкривяват пазара.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: „Когато става дума за газ и електроенергия, гражданите и предприятията се интересуват от две неща — сигурност на доставките по всяко време и приемливи цени. Това ще бъде постигнато най-добре при функциониращ европейски енергиен пазар.“

Вече е постигнат напредък при предлагането на по-голям избор на потребителите, поддържането на стабилни цени на едро и постоянното осигуряване на достатъчни количества, но все още трябва да се работи за реализирането на пълния потенциал на един действително интегриран европейски пазар. Комисията предвижда няколко дейности с цел завършване на вътрешния енергиен пазар на ЕС до 2014 г. Те включват:

- Прилагане на законодателството за вътрешния пазар и налагане на правилата за конкуренцията. Макар че от крайния срок март 2011 г. изтекоха 20 месеца, някои държави членки все още не са транспонирали изцяло третия пакет за енергийния пазар. Комисията ще продължи да прилага процедури за нарушение, за да гарантира правилното прилагане на съответните европейски правила. Правилата във връзка с конкуренцията трябва да се наложат енергично, за да се гарантират равнопоставени условия за дейността на всички участници на пазара.

- Повече права на потребителите. Проучванията показват, че само един от всеки трима потребители сравнява офертите за предоставяне на услуги. По предварителна оценка потребителите в ЕС биха могли да спестят до 13 милиарда евро годишно, ако се прехвърлят на най-изгодната налична тарифа за електроенергия. Комисията ще гарантира, че залегналите в европейското законодателство права на потребителите присъстват явно в националните закони и всички участници на пазара ги зачитат. Това включва правото на прехвърляне от един към друг доставчик в рамките на три седмици без никакви разходи. Комисията ще насърчава и внедряването на интелигентни системи за отчитане, които ще позволят на потребителите да управляват консумацията си в реално време и да упражняват по-добър контрол върху сметките си за енергопотребление. Ще бъде обърнато особено внимание на защитата на уязвими потребители. Освен това, EU Retail Energy Markets Transparency Report (докладът за прозрачността на енергийните пазари на дребно в ЕС) дава препоръки за ясно представяне на цените, тарифите и офертите.

Освен това, понастоящем само 9 държави членки (Австрия, Чешката република, Германия, Финландия, Люксембург, Нидерландия, Словения, Швеция и Обединеното кралство) нямат регулирани цени на дребно на енергията. Цените, определяни чрез държавна интервенция, не осигуряват на потребителите възможно най-изгодната оферта. Такава интервенция носи риск да създаде измамно усещане за защитеност, което отнема стимула на потребителите активно да търсят по-добри възможности, включително и услуги във връзка с енергийната ефективност. Освен това, регулираните цени за крайните потребители възпрепятстват инвестициите. Те пречат на дружествата да излязат на пазара и да инвестират в ново енергопроизводство. Цените, регулирани под себестойността, водят до задлъжняване, което в крайна сметка натоварва данъкоплатците.

- Осигуряване на гъвкава пазарна структура. Някои държави членки планират подкрепа за енергопроизводителите, оставящи на разположение капацитета си, за да гарантират достатъчната му наличност дори когато променливите източници на електроенергия, като вятърът и слънчевото греене, не са в състояние да произвеждат. Това се нарича механизъм за разпределение на капацитета. Преждевременно въведените и зле проектирани механизми за разпределение на капацитета могат обаче да доведат до раздробяване на вътрешния пазар и да възпрепятстват инвестициите. Преди въвеждането на такива механизми държавите членки следва да анализират дали липсват инвестиции в енергопроизводството и защо. Преди държавите членки да се намесят на пазара в национален мащаб, следва да се разгледат трансгранични решения. Обикновено европейските решения са по-ефективни по отношение на разходите.Един ефективен, свързан и прозрачен вътрешен енергиен пазар в Европа може да предложи на гражданите и предприятията сигурни и устойчиви доставки на енергия на възможно най-ниска цена. В съобщение относно функционирането на вътрешния енергиен пазар Комисията призова държавите членки към повече усилия за транспонирането и прилагането на съществуващите правила за вътрешния енергиен пазар на ЕС. Комисията ще си сътрудничи с държавите членки, за да се дадат повече права на потребителите и да се намалят държавните интервенции, които изкривяват пазара.

Комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер заяви: „Когато става дума за газ и електроенергия, гражданите и предприятията се интересуват от две неща — сигурност на доставките по всяко време и приемливи цени. Това ще бъде постигнато най-добре при функциониращ европейски енергиен пазар.“

Вече е постигнат напредък при предлагането на по-голям избор на потребителите, поддържането на стабилни цени на едро и постоянното осигуряване на достатъчни количества, но все още трябва да се работи за реализирането на пълния потенциал на един действително интегриран европейски пазар. Комисията предвижда няколко дейности с цел завършване на вътрешния енергиен пазар на ЕС до 2014 г. Те включват:

- Прилагане на законодателството за вътрешния пазар и налагане на правилата за конкуренцията. Макар че от крайния срок март 2011 г. изтекоха 20 месеца, някои държави членки все още не са транспонирали изцяло третия пакет за енергийния пазар. Комисията ще продължи да прилага процедури за нарушение, за да гарантира правилното прилагане на съответните европейски правила. Правилата във връзка с конкуренцията трябва да се наложат енергично, за да се гарантират равнопоставени условия за дейността на всички участници на пазара.

- Повече права на потребителите. Проучванията показват, че само един от всеки трима потребители сравнява офертите за предоставяне на услуги. По предварителна оценка потребителите в ЕС биха могли да спестят до 13 милиарда евро годишно, ако се прехвърлят на най-изгодната налична тарифа за електроенергия. Комисията ще гарантира, че залегналите в европейското законодателство права на потребителите присъстват явно в националните закони и всички участници на пазара ги зачитат. Това включва правото на прехвърляне от един към друг доставчик в рамките на три седмици без никакви разходи. Комисията ще насърчава и внедряването на интелигентни системи за отчитане, които ще позволят на потребителите да управляват консумацията си в реално време и да упражняват по-добър контрол върху сметките си за енергопотребление. Ще бъде обърнато особено внимание на защитата на уязвими потребители. Освен това, EU Retail Energy Markets Transparency Report (докладът за прозрачността на енергийните пазари на дребно в ЕС) дава препоръки за ясно представяне на цените, тарифите и офертите.

Освен това, понастоящем само 9 държави членки (Австрия, Чешката република, Германия, Финландия, Люксембург, Нидерландия, Словения, Швеция и Обединеното кралство) нямат регулирани цени на дребно на енергията. Цените, определяни чрез държавна интервенция, не осигуряват на потребителите възможно най-изгодната оферта. Такава интервенция носи риск да създаде измамно усещане за защитеност, което отнема стимула на потребителите активно да търсят по-добри възможности, включително и услуги във връзка с енергийната ефективност. Освен това, регулираните цени за крайните потребители възпрепятстват инвестициите. Те пречат на дружествата да излязат на пазара и да инвестират в ново енергопроизводство. Цените, регулирани под себестойността, водят до задлъжняване, което в крайна сметка натоварва данъкоплатците.

- Осигуряване на гъвкава пазарна структура. Някои държави членки планират подкрепа за енергопроизводителите, оставящи на разположение капацитета си, за да гарантират достатъчната му наличност дори когато променливите източници на електроенергия, като вятърът и слънчевото греене, не са в състояние да произвеждат. Това се нарича механизъм за разпределение на капацитета. Преждевременно въведените и зле проектирани механизми за разпределение на капацитета могат обаче да доведат до раздробяване на вътрешния пазар и да възпрепятстват инвестициите. Преди въвеждането на такива механизми държавите членки следва да анализират дали липсват инвестиции в енергопроизводството и защо. Преди държавите членки да се намесят на пазара в национален мащаб, следва да се разгледат трансгранични решения. Обикновено европейските решения са по-ефективни по отношение на разходите.

Драги колеги, молим Ви да уважавате нашия труд и ПРЕДИ да копирате или препубликувате този текст, свържете се с нас. ВСИЧКИ материали на euinside СА АВТОРСКИ И СОБСТВЕНОСТ на медията. Молим Ви да се консултирате със закона за авторското право преди да публикувате наш текст без позоваване и също така Ви поощряваме да се свържете с нас, когато проявите интерес към наша публикация. Франция ще се реформира със собствена крачка http://www.euinside.eu/bg/news/france-will-reform-at-its-own-pace#ixzz2CdWi2FLp

Френско-германският двигател на ЕС не работи в хармония и това става все по-видно напоследък както от данните за френската икономика, така и от отношенията между двете страни и посланията, които си отправят една на друга. Дисхармонията между Франция и Германия кулминира тази седмица, след като икономическите проблеми на Франция се озоваха сред основните теми на срещата на Еврогрупата в понеделник, което принуди министрите на финансите на двете страни да се явят заедно на обща пресконференция в рамките на Екофин (срещата на министрите на финансите на ЕС в Брюксел) на 13 ноември, за да демонстрират единството си. Това съвпадна с първата официална пресконференция на президента Франсоа Оланд по повод първите шест месеца от управлението му.

Упадъкът не е нашата съдба

Напрежението между двете страни започна да се покачва в началото на миналата седмица, когато на 5 ноември излезе докладът за конкурентоспособността на Франция, поръчан от президента Оланд и изготвен от Луи Галоа, бившя шеф на европейската космическа агенция EADS. Изводите в доклада показват, че френската икономика губи мощ и пазарен дял навън. В момента френският дял от износа на еврозоната възлиза на 13% в сравнение със 17% преди година. Докладът прави 22 предложения, сред които намаляване на социалните осигуровки, плащани от работодателите с 20 млрд. евро, както и с 10 млрд. на тези, плащани от работниците. Луи Галоа смята още, че трябва да бъдат намалени и данъците върху доходите на стойност 30 млрд. евро за две години.

Европейската комисия е предпазлива в оценката и препоръките си към едната половина на европейския двигател (Ф
Прочетена 1847 пъти

Станете почитател на Класа