Пространства, цветове, идеи


Небезизвестният художник концептуалист Добрин Пейчев представя в салоните на Шипка 6, на СБХ,  нова експозиция с нестандартно заглавие "Столици на ново пространство", която е посветена на трансформациите на пространството и пластическите приключения на идеино пластичните трасформации.

Пейчев показва новите си творби отново силна концептуална живопис като жест на дълго художествено търсене и натъкване на нови пространствени идеи.  За настоящия си проект авторът казва, че „изложбата представя танца на имената във вечната игра на минало и бъдеще, между небето и земята”.

Работите му се разполагат на границата между абстрактното, концептуалното и колажа като техника. Добрин използва дискове, които интегрира органично в живописните платна. Картините му напомнят геометрично – фигурални абстракции, богати на цветови и композиционни съчетания. Концептуалното изкуство е нарушение на традиционните граници на изкуството. Един от бъдещите теоретици на концепт-арта, Сол Левит, пише: “В концептуалното изкуство идеята, или концепцията, е най-важната част от работата. Когато един артист използва една концептуална форма на изкуство, това означава, че всякакво програмиране и решения са в началото. Тяхното изпълнение е един обикновен механичен процес” (Lionel Richard. L'aventure de l'Art contemporain, Paris, 2002, p.138).
 Пейчев е роден през 1951г.в София. Завършва Художестжена академия в Будапеща, Унгария, където по-късно през 1980 прави и докторат по изкуствата, а през 1990 год. отива на Специализация "Визуални изкуства" във Франция в Париж.  в Будапеща, Унгария. Той е един от най-изявените първи неконвенционални артисти у нас.

Съучредител на сдружение "Изкуство в действие". Работи в областта на съвременното изкуство. Има артистични изяви в България, Австрия, Франция, Швеция, Латвия и Унгария. Той се изявява и като Независим експерт към Национална агенция за оценяване и акредитация на висшите училища в България. Станете почитател на Класа