Ликвидацията на българския спасителен кораб "ПЕРУН"-подготвена схема за защита на чужди интереси?

Ликвидацията на българския спасителен кораб "ПЕРУН"-подготвена схема за защита на чужди интереси?
 • Автор:  Classa.bg**
 • Дата:  
  12.01.2018
 • Сподели:
 • 13
 •  
 •  
 •  
 •  
 • ОТВОРЕНО ПИСМО
 •  
 •  
 • ДО: Г-н СОТИР ЦАЦАРОВ-Главен прокурор на Р.Б.
 •  
 •  
 • Относно: Предприети нечестни действия от МТИТС за ликвидация, на спасителен кораб „Перун“, умишлено изоставен без екипаж и поддръжка. С препоръчана поща от 04 12 2017 г.. Ви предоставихме на електронен носител, пълен анализ за състоянието на морската ни спасителна дейност, където са разгледани и редица неправомерни действия с този кораб.
 •  
 •  
 • Уважаеми г-н Главен прокурор,
 •  
 •  
 • Горе упоменатите материали съдържат копие на „Сигнална записка-Доклад анализ“, до Министър-председателя г-н Бойко Борисов, разработка на Временна обществена експертна група (ВОЕГ). касаещи оценка и анализ за състоянието на морската спасителна дейност в качеството й на сегмент от системата за национална сигурност.
 •  
 •  
 • 8
 •  
 •  
 •  
 • Приложените материали са в състав от общо 40 печатни страници. 96 слайда и над 110 доказателствени документа с обем от около 180 МБ:
 •  
 •  
 • Сигналната записка съгласно указания от г-н Борисов ред. преди няколко месеца, е предадена в МС. До настоящия момент не сме информирани за отношението на г-н Борисов.
 •  
 • Получихме неофициална тревожна информация, че МТИТС е предприело действия за унищожаване на едно от най важните доказателства за извършени сериозни нарушения по служба - спасителния кораб ..Перун'*, за които имаме сериозни съмнения за системно подбудителство за промяна на националната концепция за морската спасителна дейност и свързани с това съмнения за извършени поръчкови законотворчески въздействия в съдържанието и смисъла на „Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанища'* и други нормативни документи в гази сфера.
 •  
 •  
 • 7
 •  
 • Перун гаси пожар на танкер НАССИА в Босфора
 •  
 •  
 • Подробностите за множество нарушения и несъответствия с добрата морска спасителна практика, в продължителен период, са анализирани в предоставените Ви документи. За горното от неправителствения сектор, многократно са сезирани министрите на МТИТС от г-н Петър Мутафчиев и следващите до сега. без каквато и да е било положителна реакция, напротив.
 •  
 •  
 • 14
 •  
 •  
 • За Ваша предварителна информация ще кажем, че Перун бе доставен за борба с природни и техногенни бедствия и катастрофи, чрез осъществяване на морски аварийно-спасителни работи, преди всичко в сферата на морската национална сигурност, морско спасяване {хуманитарно (SAR) и имуществено (Salvage)}; За защита на критичната морска и пристанищна инфраструктури (гасене на пожари, изваждане на потънали кораби, ликвидация на последствия от аварийни нефторазливи. подводно-технически и водолазни работи, изтегляне от плитковнна на заседнали кораби, оказване помощ на аварирала подводна лодка и други специални аварийно-спасителни работи. Перун може да бъде използван и като военна аварийно-спасителна единица.
 •  
 •  15
 •  
 • Легенда:
 • Пространството между брега и зелената линия-„Вътрешни морски води” (ВМВ)
 • Пространството на изток след ВМВ – Териториално море (ТМ)
 • Пространството след ТМ на изток е останалата ччаст от „Изключителната икономическа зона на Р.България.
 •  
 •  
 • Убедени сме, че предприетите в момента трескави действия от МТИТС са поредното нечестно отношение, целящо ликвидация на Перун, т.е., ликвидация на важен материален актив, а след неговото унищожаване, закриване следите на действия, нанесли много сериозни финансови, материални щети и други въздействия, несъвместими със служебните задължения на високо поставени държавни служители.
 •  
 •  
 •  16
 • Единствената морска спасителна единица способна да осигурява безопасността в Отговорния район е ПЕРУН. Ето какво може да върши Перун
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Неправителствени структури от морския бранш, нееднократно сме провеждали конференции, кръгли маси. където е коментирано състоянието на колапс на морската спасителна служба, недобросъвестното изпълнение на международните ангажименти на Р.Б. в това отношение. Предлагали сме адекватни мерки, без каквато и да е положителна реакция от МТИТС.
 •  
 •  
 •  
 • Имайки предвид горе изложеното. Ви молим да разпоредите незабавно преустановяване на всякакви действия на МТИТС и/илитехните структори. целящи ликвидацията на Перун, защото това би попречило за установяване на истинското състояние на проблема, изложен подробно в изпратените Ви многобройни материалина ВОЕГ. които според нас доказват организирани нечестни и антинационални действия и процедури.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • На настоящото Отворено писмо даваме и медийна публичност.
 •  
 •  
 •  
 • За НПО „БУЛСАР" и ВОЕГ,
 • Председател НПО „БУАСАР“
 •  
 •  
 • (кдп. Никифор Маринон Герчев. MNI. MEENA. SM. SAR Coord.) niek.guerchev abulsar.org; officer bulsar.org;
 • GSM: 0878 113 652 / 0887 730 036 ул."ПрезвитерКозма' 12. Варна-9000
 •  
 •  
 •  
 • Моряшки професионален съюз напълно подкрепя написаното.
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Иван Велков
 • Председател на Моряшки Професионален Съюз Ул. Граф Игнатиев 6Л. етаж I, an. 1,
 • 9000 Варна Тел. 052 953 109: GSM: 088 851 5853
 • E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. : Web-site address: http://vwvvv.seafarerstu-bg.com/
 •  
 •  
 • Писмото с подкрепено от:
 •  
 •  
 •  
 • Христо Николов Мушков Председател на УС на ..Съюза на моряците ветерани“ и „Клуб на моряка" - Бургас; ул. ..Царица Йоана" 9: GSM 0888820581.
 •  
 •  
 • Вицеадмирал Петър Панчев Петров - Председател на Областния УС - Варна на ..Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва" ул. Генерал Столетов 3 GSM 0888530038.
 •  
 •  
 • СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
 •  
Прочетена 718 пъти