Пенсионните фондове ще инвестират в инфраструктура

„Класа“

Задължителните пенсионни фондове ще могат да инвестират в инфраструктурни или големи инвестиционни проекти. Това реши вчера парламентът, след като одобри промените в Кодекса за социално осигуряване. Измененията бяха внесени от Йордан Цонев от ДПС и Румен Овчаров от Коалиция за България.
Председателят на комисията по труда и социална политика Хасан Адемов коментира, че с направените промени се дава възможност на пенсионните дружества да инвестират своите средства в публични проекти като магистрали, водопроводи, канализации и други. Въпреки дебатите по въпроса, досега пенсионните фондове нямаха такава възможност, заяви Хасан Адемов.
„В условията на криза тази мярка е приета от повечето парламентарни групи. Това е сериозна антикризисна мярка, защото дава възможност за реализиране на проекти, за развитие на строителния отрасъл и за запазване на заетостта“, обясни Адемов.
Парламентът ратифицира и заемно споразумение между България и Международната банка за възстановяване и развитие по трети заем за развитие на политиките за институционална реформа в социалните сектори.
Измененията в Кодекса за социално осигуряване въвеждат регулаторни механизми, с които се регламентират новите и по-големи възможности на пенсионните фондове за инвестиции. В текстовете е записано, че пенсионноосигурителното дружество може да инвестира в корпоративни облигации, издадени от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност, съгласно българското законодателство или на друга държава - членка на ЕС, с цел финансиране на дългосрочни и средносрочни инфраструктурни и инвестиционни проекти.
В условията на криза с измененията се увеличават и възможностите на задължителните пенсионни фондове за инвестиране в по-нискорискови ценни книжа за стабилен доход на дружествата.

Станете почитател на Класа