Комисията „Кушлев“ води 73 дела за отнемане на имущество

От началото на 2007 г. до края на септември 2008 г. в съда са влезли 73 мотивирани искания за отнемане на имущество. Всичките те са одобрени от магистратите и по тях са образувани 73 граждански дела. Гледаните през 2007 г. искове са били на обща стойност 27 219 684 лв., а за периода от началото на 2008 г. до края на септември същата година – 24 692 834 лв. За същия период в дирекция „Отнемане в полза на държавата“ са постъпили общо 74 мотивирани заключения за конфискация. Това е записано в Доклада на Сметната палата за дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (т. нар. комисия „Кушлев“).
Законът за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, съдържа непълноти и неясноти, е посочено още в доклада. Според експертите кръгът от престъпления, включени в основанията за отнемане на имущество, се оказва твърде ограничен. Съществен проблем е и фактът, че не е определен конкретен срок за предоставяне на информацията, необходима за проверките от страна на комисията „Кушлев“. Затруднения създава и липсата на правна възможност комисията да се самосезира. Все още продължава да липсва и разпоредба как точно да се процедира с конфискуваното имущество.

Станете почитател на Класа