Премиерът разпредели ресорите на двамата си заместници

„Класа“

Министър-председателят Бойко Борисов разпредели ресорите на двамата си вицепремиери – Цветан Цветанов, който е министър на МВР, и Симеон Дянков, финансов министър. Това съобщи вчера правителствената информационна служба.
Според разпределението Цветан Цветанов ще координира работата с министерствата на правосъдието, на труда и социалната политика, на културата и на физическото възпитание и спорта. Негово задължение ще е да наблюдава и дейността на държавните агенции за „Национална сигурност” (ДАНС), за бежанците „Държавен резерв и военновременни запаси”, за закрила на детето и Държавната комисия по сигурността на информацията.
Вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков ще координира работата на министерствата на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма, на регионалното развитие и благоустройство, на здравеопазването, на околната среда и водите и на образованието, младежта и науката. Той ще отговаря и за работата на Държавната агенция по горите, Държавната агенция по метрология и технически надзор, както и Националната агенция „Пътна инфраструктура”. В неговия ресор влизат още агенциите за приватизация и следприватизационен контрол, за ядрено регулиране, за оценяване и акредитация, за професионално образование и обучение. Вицепремиерът Дянков ще координира и работата на държавните комисии за енергийно и водно регулиране и за стоковите борси и тържищата, Комисията за регулиране на съобщенията, Патентното ведомство, Висшата атестационна комисия, Националния статистически институт и Националния компенсационен жилищен фонд.
Министърът без портфейл Божидар Димитров ще отговаря за работата с Държавна агенция „Архиви” и Държавната агенция за българите в чужбина, както и за координацията на държавната политика, осъществявана от правителството в областта на правото на вероизповедание.
Системата за правна информация на Министерския съвет (PRIS) вече е публично достъпна, съобщиха още от „Дондуков“ 1. Така всички постановления, разпореждания и решения, взети от българските правителства от 1990 г. досега, стават достъпни за гражданите. Те ще могат да ги видят на интернет адрес http://pris.government.bg
Отварянето на правно-информационната система за външни потребители стана по разпореждане на министър-председателя Бойко Борисов, за да се улесни достъпът до информация и като гаранция за заявената воля на правителството да работи прозрачно. Голяма част от актовете на Министерския съвет досега оставаха непознати за обществото, тъй като не подлежат на обнародване. Сред тях са такива документи с висок обществен интерес като решенията за приема на студенти; за таксите за кандидатстване във Висше учебно заведение или за разпределението на делегираните бюджети на общините. От правителствената информационна служба допълват, че системата се пуска в максимално кратки срокове поради големия обществен интерес към нея. Заради това са възможни известни проблеми, но в момента се работи по усъвършенстването й.

Прочетена 897 пъти

Станете почитател на Класа