Румен Радев: Не бива да се посяга произволно върху Конституцията

Румен Радев: Не бива да се посяга произволно върху Конституцията
  • Автор:  Classa.bg**
  • Дата:  
    18.12.2019
  • Сподели:

Не бива да се посяга произволно върху Конституцията. Това обяви в началото на срещата с Правния съвет към президента и с представители на академичната общност за необходимостта от промени в Конституцията държавният глава Румен Радев.

„Това е една демократична Конституция, една от първите в посткомунистическия период в цяла Източна Европа. Тази Конституция въведе демократичните принципи, въведе разделението на властите, въведе правата на гражданите, въведе устройството и функционирането на една демократична държава наред с ограниченията на обхвата на нейната дейност“, добави той.

Не можем да бягаме от въпросите успя ли проектът, заложен в Конституцията, да изгради демократична, правова и социална държава и има ли защитни механизми срещу погазването на разделението на властите и срещу авторитарен произвол, подчерта президентът, цитиран от прессекретариата на „Дондуков“ 2.  

Като посочва, че върху Конституцията не може и не бива да се посяга произволно - това е една демократична Конституция, Радев заявява, че в същото време не трябва да се бяга от въпросите на нашето съвремие.

Радев посочва, че дебатът трябва да разгледа трябва ли изобщо да се обсъждат някакви промени в Конституцията и ако се обсъждат - защо и в какъв обхват.

Той заявява,че като държавен глава е отговорен към всички тези въпроси, защото те са на дневен ред на обществото и искат отговор. За мен това е фундаментален въпрос, от него зависи дали България ще се развива като модерна демократична европейска държава, дали ще гарантираме истинско върховенство на закона, истинско разделение на властите и истински права на българските граждани за тяхното достойно бъдеще, заявява Радев.

На срещата президентът посочва още, че най-належащият въпрос е мнението на участниците в нея за предложения законопроект от Министерския съвет, доколко според тях той е целесъобразен и ефективен, има ли противоречия с Конституцията, ще може ли предложеният модел да работи рационално. Дебатът може да се разшири и относно структурата и ефективността на ВСС, моделите на прокуратурата и Съдебната власт. Президентът допълва, че би искал в дискусията да се включат и въпросите за засилване на правата на гражданите и на тяхното участие и контрол върху управлението, върху обществените процеси.

"Успя ли проектът, заложен в Конституцията, да изгради демократична, правова и социална държава, така както е в нейния преамбюл? Има ли в Конституцията достатъчно защитни механизми срещу погазването на разделението на властите и срещу авторитарен произвол? Имаме ли системен проблем поради противоречив, неправилен прочит на Конституцията, който да води до остър дефицит на справедливост в нашето общество“, са част от въпросите, които бяха поставени днес.

„Аз лично, като държавен глава, съм отговорен към всички тези въпроси, защото те са на дневен ред на нашето общество и те искат отговор. Затова е и моята първа среща с вас, за да можем да дебатираме свободно по тези теми, които стоят на дневен ред. За мен това е фундаментален въпрос. От него зависи дали България ще се развива като модерна демократична европейска държава, дали ще гарантираме истинско върховенство на закона, истинско разделение на властите и истински права на българските граждани за тяхното достойно бъдеще“, каза още Радев.  

 

Ралица Пейчева, редактор Елена Илиева

Станете почитател на Класа