Разходите за здраве са проблем за над 30% от българите и през 2017 г.

Разходите за здраве са проблем за над 30% от българите и през 2017 г.
  • Автор:  Евгения Маринова investor.bg
  • Дата:  
    22.02.2019
  • Сподели:

България е сред страните в Европейския съюз (ЕС), в които разходите за здравеопазване представляват голяма финансова тежест за домакинствата. Това сочат данни на Евростат за 2017 г.

В Кипър е най-голям делът на хората, за които разходите за здравеопазване представляват голямо финансово бреме (39%), следвана от България (32%), Италия (29%) и Латвия (28%).

За разлика от тях делът на лицата, които декларират, че заплащането на медицински грижи не е причинило никаква финансова тежест, е най-голям в Дания, Словения и Швеция (по 86%), Естония (85%) и Франция (84%).

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000002096.jpg

 

За 11% от домакинствата в Европейския съюз (ЕС) разходите за здравеопазване представляват голяма финансова тежест. За 55% този вид разход не е финансов проблем, а за 34% - са с известна финансова тежест, показват данните.

Към медицинските грижи се отнасят индивидуалните здравни услуги като прегледи или лечения, здравни грижи за лечебни, рехабилитационни и психично-здравни грижи, както и превантивни медицински услуги. Стоматологичните грижи и лекарствата не са включени.

Най-голяма в ЕС е финансовата тежест на медицинските грижи за тези, които живеят в домакинства с две лица с поне едно лице на възраст 65 или повече години (13% от хората в тези домакинства съобщават, че медицинската помощ е голяма финансова тежест). Хората, живеещи в домакинства с едно лице (12%), домакинства без деца (12%), домакинства с двама възрастни и в домакинства с деца на издръжка (и двете по 10%) също съобщават, че здравеопазването е голямо бреме за техния бюджет.

Близо половината от населението (48%) в ЕС не съобщава за финансова тежест, свързана с разходите за стоматологични прегледи или лечение. В Кипър 47% казват, че стоматологичната помощ представлява голяма финансова тежест за бюджета на домакинствата, следвана от Италия (39%), Латвия (36%) и Испания (34%). За разлика от тях 79% от хората в Дания и 77% в Швеция посочват, че тези разходи не са финансово бреме.

 

https://www.investor.bg/images/articles_uploaded_photos/0000002097.jpg

 

Малко под половината (49%) от европейските граждани заявяват, че разходите за лекарства не са финансова тежест за домакинството. 39% обаче съобщават, че тези разходи представляват известна финансова тежест, а 13% смятат, че плащанията за медикаменти са високи.

Страните с най-висок дял на хората, за които цената на лекарството е голяма финансова тежест, са Полша (40%), следвана от Кипър (34%), България (33%) и Латвия (30%). Купуването на лекарства няма сериозно отражение върху бюджета на домакинстватавъв Франция (90%), Дания (84%) и Швеция (78%).

 

1aasaa1

Прочетена 441 пъти

Станете почитател на Класа