Дипломати бият тревога пред президента: Спрете незаконните ротации на посланици!

Дипломати бият тревога пред президента: Спрете незаконните ротации на посланици!
  • Автор:  Епицентър.бг
  • Дата:  
    11.08.2018
  • Сподели:

 

Предстоят смени в повече от 20 посолства и постоянни представителства. „Машината” за издаване на служебни и дипломатически паспорти на непознати за дипломатическата служба лица била прегряла през последния месец.

Управителният съвет на Българското дипломатическо дружество (БДД) разпространи днес отворено писмо до президента Румен Радев по повод ротацията при посланическите назначения и ръководствата на постоянните представителства на България в чужбина.
В писмото дипломатите бият тревога заради редица „слухове“, които съпровождат тази ротация и които нарушават закона за дипломатическата служба.


„Някои твърдят, че „машината” за издаване на служебни и дипломатически паспорти на непознати за дипломатическата служба лица била прегряла през последния месец“, пише в писмото.


Според други информации се готви прехвърляне на посланици директно от една столица в друга, което е нарушение на Закона за дипломатическата служба, според който те трябва да се завърнат първо в България. Вече имало и потвърждения за тези „слухове“.

Сериозен проблем е удължаването на мандатите, което в някои случаи се прави за шеста или седма година. Мандатът е четиригодишен и по изключение може да се удължи с година.
За посланически назначения се спрягат също депутати и държавни чиновници от други ведомства, алармират дипломатите.


Посланици, които отдавна са навършили възрастта на пенсиониране, също правели опити да останат на служба още една-две години.
БДД обръща внимание и върху политическата квота от 20% при назначенията, която отдавна е надхвърлена.

Епицентър.бг припомня, че по конституция държавният глава назначава и осовобождава ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните представители на страната при международни организации по предложение на правителството.


Въпреки че значителен процент от посланиците ни са с изтекъл мандат президентството и правителството, респективно Външно министерство, все още не могат да намерят работеща формула за реализиране на рокадите.

Публикуваме целия текст на отвореното писмо.

Уважаеми господин Президент,

Тази година Българското дипломатическо дружество (БДД) навърши 20 години от своето създаване. Сред основните цели и задачи на нашата организация, записани в Програмната декларация от 16 април 1998 година, са посочени: съдействие за оформяне на консенсус в България по националните интереси и основни въпроси на българските външни отношения, укрепване на престижа на Дипломатическата служба, съдействие на българските кариерни дипломати в техните усилия по защита на националните интереси на Република България и участие в процеса на изграждане на стабилна нормативна рамка
за развитие на българската Дипломатическа служба.

В изпълнение на нашите цели и задачи, Управителният съвет на БДД наблюдава внимателно и процесите, свързани с назначаването на нови посланици на Република България зад граница. Тази година на ротация подлежат повече от 20 посланически поста в посолства и постоянни представителства.

С интерес и тревога следим различните предложения и слухове, които предшестват тази ротация. Някои твърдят, че „машината” за издаване на служебни и дипломатически паспорти на непознати за дипломатическата служба лица била прегряла през последния месец. Има информация, че се готви прехвърляне на посланици директно от една столица в друга, без спирка в България. За други се „планирало” удължаване за поредна (шеста или седма) година на техния мандат. Имената на висши държавни чиновници от други ведомства и депутати също са споменавани за посланически назначения. Действащи посланици, отдавна отвъд пенсионната възраст, също правят опити за оставане на служба поне за още една-две години. Дори в МВнР се говори за прецедент в световната практика - „ротация на място”. Тоест, български посланици в една от държавите-партньори просто щели да си сменят офисите в същата държава за нов четиригодишен срок.

За съжаление обаче вече има и първи доказателства за реализацията на тези „слухове” – две дами, които бяха доскоро български посланици, след изтичане на мандата смениха страните на акредитация, като се съгласиха да представляват нашата страна, като генерални консули, в други държави. Разбира се, без спирка в България.

В друг случай посланик продължава да представлява България в европейска държава, въпреки че официално си бе взел довиждане с официалните лица в тази страна преди време, след завършването на мандата.
БДД не желае да коментира тези „слухове”. Бихме желали да напомним, обаче, че в съответствие с чл. 98, т. 6 на Конституцията на Република България и чл. 63 на Закона за дипломатическата служба, извънреден и пълномощен посланик и постоянен представител при международни правителствени организации се назначава от президента на Република България по предложение на Министерския съвет. Следователно държавният глава е този, които може да изпрати посланици и постоянни представители и съответно – негова е отговорността, включително политическа и морална, за изпращането на най-достойните и професионално подготвени дипломати на високите постове.

Уважаеми господин Президент,

Преди да разгледате предложенията на правителството за ръководители на българските дипломатически мисии в чужбина, искаме да обърнем отново Вашето внимание към Закона за дипломатическата служба, който, въпреки опитите да бъде окастрен и лишен от съдържание, все пак кореспондира с принципите на демократичната дипломатическа служба. Убедени сме, че тези принципи ще бъдат за Вас водещи при
разглеждането на кандидатурите на новите български посланици:

- Да се доведе „политическата” квота за ръководители на мисии до предвидения процент в Закона за дипломатическата служба.
Според чл. 24, ал. 3 броят на ръководителите на задгранични представителства, които не са от състава на дипломатическата служба, не може да надхвърля 20 на сто от общия брой на всички ръководители на задгранични представителства във всеки даден момент.
Както вече сме Ви информирали, квотата е отдавна значително прехвърлена като се имат предвид и назначените генералния консули и консули зад граница.
Впрочем, не сме убедени също, че се спазва чл. 24, ал.2, точка 1, където е записано, че „назначено лице, което не е от състава на дипломатическата служба, трябва да е изявена личност, която се ползва с безспорно добро име и авторитет в Република България”.

- Да се спазва правилото за работа в Министерството на външните работи за ръководители на мисии.
В съответствие с чл. 65, ал. 2, дългосрочното командироване на служителите от дипломатическата служба се предхожда от най-малко две години работа в Министерството на външните работи. „Прелитането” от столица на столица, без спирка на ул. „Ал. Жендов” № 2, следва да бъде преустановено;

- Да се спазва срокът на задграничния мандат за ръководители на мисии.
Съгласно чл. 62, ал. 2 задграничният мандат е 4 години. По изключение той може да бъде продължен с една година. В точка 3 на същия член се посочва, че „при липса на конкурентни кандидати задграничният мандат може да бъде продължаван и извън сроковете по ал. 2.” БДД няма сведения, че през последните години местата за ръководители на мисии, чийто мандат е изтекъл, са били обявени някъде или че е направен подбор на кандидати. Практиката на мълчаливо продължаване до
безкрайност на мандатите на избрани посланици следва да бъде преустановена;

- Да се спазват условията за назначаване в дипломатическата служба.
Минималните условия се изброени в чл. 27 на Закона за дипломатическата служба, а именно - назначаването лице да има висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" в зависимост от потребностите на дипломатическата служба, да владее най-малко два чужди езика, поне единият от които официален за Организацията на обединените нации, или процедурен език, използван от Европейската комисия, да не страда от хронично психическо заболяване и т.н.

- Да се изпълняват решенията на Конституционния съд при подбора и изпращането на ръководители на мисии.

Уважаеми господин Президент,
Спазването на законите и решенията на Конституционния съд са критерий за развитието на демокрацията във всяка страна. В случая стриктното придържане към Конституцията, Закона за дипломатическата служба и РКС №11/2011 година може допълнително да мотивира Дипломатическата служба за изпълнение на нейните отговорни задачи. Убедени сме, че върховенството на закона е приоритет за Вас и Вашата администрация.

В заключение искаме да обърнем внимание, че с посланиците и постоянните представители, които ще назначите тази година, Вие ще работите до края на първия си мандат. Това са хората, които ще ви помагат или пречат да изпълнявате Вашето основно
задължение по чл. 92 на Конституцията - Държавният глава „олицетворява единството на нацията и представлява Република България в международните отношения”.
БДД ще продължи да следи внимателно процеса около смяната на българските посланици зад граница и ще информира Вас, както и българската общественост, за своите изводи.

Настоящото писмо ще бъде предоставено и на българските медии.

 
 
   
 

 

 

Станете почитател на Класа