Френските сирена губят позициите си

 Гордата със своите сирена Франция не спира да губи дела си на световния пазар, като отстъпва пред Германия.Франция изнася до 30% от своите сирена, но проблемът с пазарния им дял се утежни още повече през 2009 г поради цената на млякото. По данни на митниците, френския износ на сирена е спаднал както по стойност (2,5 милиарда евро, спад от 4,8%), така и по количество (591 121 тона, спад от 1,7%) в сравнение с 2008 г. Германия заема първо място в Европа по производството на сирене с над 2 милиона тона, като вече е и първият европейски износител. От 2006 г нейният износ надминава френския както по обем, така и по цена. Най-тежко е положението за френските сирена, които се нуждаят от голямоколичество мляко, какъвто е прочутият ементал. 12 литра мляко са необходими за производството на килограм ементал, срещу 2 литра за килиграм камамбер. За професионалистите, когато ементалът се продава, всичко е наред. Ако цената на млякото е конкурентна, ементалът се продава добре. В противен случай, Франция има проблем. Миналата година цената на млякото във Франция беше средно 15% по-висока от тази в Германия.

АФП

Станете почитател на Класа