Спряха строителството на ветроенергиен парк край на Каварна и Българево

Директорът на РИОСВ – Варна издаде заповед за прилагане на принудителна административна мярка за преустановяване извършването на всякакви строителни и монтажни работи на площадката на инвестиционно предложение „Изграждане на ветроенергиен парк” в землищата на град Каварна и село Българево, общини Каварна и Добрич, предаде кореспондентът на БГНЕС от морската столица.
Мотивите за налагане на принудителната мярка са, че възложителят „ЕВН Енертраг Каварна” ООД извършва монтажни работи по издигане на вятърни съоръжения при неспазване на Заповед на директора на РИОСВ – Варна от 18 декември миналата година, която забранява извършването на такива. Възложителят не е внесъл искане, уведомление и/или други доказателства, свързани с действия по процедурата за преценяване необходимостта от ОВОС, след като е променил инвестиционното си намерение по отношение на типа и техническите параметри на вятърните съоръжения. Заповедта е изпратена до възложителя, изпълнителя на обекта и лицето, упражняващо строителен надзор, за изпълнение, както и на областния управител на Добрич, кмета на община Каварна, началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол – Добрич и на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) за сведение. Експерти от РИОСВ – Варна ще следят за изпълнението на заповедта до издаването на краен административен акт на компетентния орган по околната среда по глава шеста от Закона за опазване на околната среда за настъпилите изменения на инвестиционното предложение.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа