Плугчиева: Голяма част от проблемите по ФАР се дължаха на Димитър Ивановски

Голяма част от проблемите с ФАР се дължат не само на това, че Димитър Ивановски има слаба памет, но и на това, че не му стигна смелост като национален ръководител по програмата да се произнесе за работата на двете агенцията по ФАР. Това каза бившият вицепремиер по усвояване на еврофондовете Меглена Плугчиева, предаде репортер на БГНЕС.
Според нея "всичко можеше да свърши много по-бързо и по-качествено, ако имаше воля". Тя изтъкна, че се е работило изключително трудно в Тройната коалиция и припомни, че бившия директор на Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ) Димитър Иванов е бил освободен по времето на тройната коалиция, заради неумения и забавяне темпото на усвояване на средствата по предприсъединителните програми и сега Росен Плевнелиев го освобождава по същите причини. "Принципът всеки се учи от собствените си грешки се повтаря", обясни тя. Обявяването на конкурс за нов директор на агенцията неминуемо ще доведе до още по-голямо забавяне на тръжните процедури за АМ „Тракия”, смятат от БСП. Плугчиева заяви, че не подкрепя идеята на правителството да се поиска от Европейската комисия удължаване на срока на програма ИСПА на този етап, тъй като подобно искане може да се направи едва когато сме покази конкретни резултати. Според нея в сегашния момент това е неправилна тактика и може да тласне изпълнителите на държавните поръчки да не се съобразят със сега предвидените срокове за реализация на проектите. „Трябва строг контрол от страна на регионалното министерство за изпълнението на графиците”, каза още тя. Докладът на Европейската комисия за напредъка на България по отношение на усвояването на европейските средства дава една добра оценка на страна ни. Сега трябва да кажем, че се справяме добре, да си вземем поука. Трябва да обърнем внимание на темпото и на прозрачността, изтъкна още бившият вицепремиер, отговарящ за усвояването на евросредствата. път всеки се учи от собствените си грешки се повтаря, обясни тя. Тя изтъкна, че неизползваните по програма ФАР средства са 260 млн. евро. Те са натрупани от 1998 година насам. Замразените средства по програмата са 90 милиона евро. "Надявам се Европейската комисия да прояви разбиране за Шенген", обясни Плугчиева относно шансовете на страната ни да успее да договори допълнителни 4 месеца за изпълнение на инструментите по Шенген.
В доклада на Европейската комисия е отчетен напредъкът на страната ни по въпросите на усвояването на еврофондовете. Той е изготвен по искане на Комисията по бюджетен контрол в Европейския парламент и обхваща периода юли 2008г. - 31. юли 2009г. В него се отбелязва, че спирането на финансирането по ФАР остава в сила, докато не приключи детайлната оценка на слабостите на системата и не бъде направено предложение за финансова корекция. Експертите признават факта, че България е подсилила административния си капацитет и мониторинга и е приложила съответните мерки за подобряване на управлението и контрола на фондовете от ЕС. По програма ИСПА се казва, че България е изпълнила всички препоръки на комисията по отношение на структурата, финансовото управление и контрола на ФРПИ. От доклада става ясно и, че ще бъдат направени проверки на място от страна на експерти на европейската комисия преди първите заявки за плащания по структурните фондове,за да се потвърди, че необходимите действия са извършени. ЕК иска от България да изчисти всички несъответствия между одитното мнение и одитните заключения. Комисарите критикуват честите смени в административния състав на управляващия орган, който трябва да контролира проектите, финансирани по Европейския фонд за рибарство. ЕК констатира, че са предприети усилия от страна на България към пълно ползване на определения бюджет по Шенген до крайния срок.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа