Сигнализират за незаконно строителство в защитена зона “Шабленски езерен комплекс”

Сигнал за незаконно строителство западно от шабленската Тузла в защитена зона "Шабленски езерен комплекс" е подаден до РИОСВ - Варна, Министерството на околната среда и водите и предоставен на вниманието на Община Шабла, съобщават от Българското дружество за защита на птиците.
Според екоорганизацията, нарушението е установено от техни специалисти по време на редовен мониторинг на птиците в Шабленския езерен комплекс на 17 септември. Засегнатите от строителната дейност имоти са 8, с обща площ 305 декара. Според поставените табели инвеститорът е "Бългериън Пропърти Инвестмънт тръст" АД. От Българското дружество за защита на птиците твърдят, че реализиращият се мащабен проект е разположен в защитена зона от мрежата Натура 2000 Шабленски езерен комплекс. Те поясняват, че теренът обхваща полетата, където през зимата се храни червеногушата гъска – вид, включен в Световния червен списък на изчезващите животни с категорията "Силно застрашен". Запознат съм с конкретния сигнал, но подробностите все още се проучват, защото в администрацията тече задълбочен анализ на документацията по случая, каза кметът на Шабла Красимир Кръстев. Няколко институции успоредно извършват проверки, допълни той.
Инвеститорът е действително фирма "Бългериън Пропърти Инвестмънт тръст" АД и преди години е искал да изгради балнеологичен комплекс. Според все още действащия Териториално - устройствен план (ТУП) това са осем имота, а теренът е част от територия, заложена за отдих и туризъм. (ТУП функционира от десетилетия.) През 2005 г. е подадено искане за изработка на подробен устройствен план (ПУП) за тези имоти. Приложени са и становища от РИОСВ-Варна. ПУП-овете са одобрени от тогава заемащия поста кмет на Шабла Елка Димова през октомври същата година. В последствие се променя и предназначението на земята, която се води земеделска. През 2006 г. са одобрени идейните проекти, на база на които е издадено и разрешително за строеж. За изграждане в отделните имоти тогава са заложени хотелска част, жилищни сгради, търговски център и т. н. Строителна линия за започване на реално строителство е дадена обаче едва през 2008 г. след представени работни проекти. Предвиденият тогава градеж е много по-ограничен от първоначалния обем, каза кметът на Шабла. Така във всеки от имотите се изгражда само по една едноетажна административно-битова сграда и то на площ от 240 до 480 кв. м.
Позицията на Общината в подобни ситуации е категорична, заяви Красимир Кръстев. Администрацията прави всичко възможно да съхрани, опази и предаде непокътнато на бъдещите поколения цялото природно, културно и историческо наследство. Тази цел обслужва и разработващия се Общ устройствен план (ОУП), като така се намалява натискът върху най-уязвимите зони, а именно защитените езерни комплекси, дюните и т.н. Затова смятаме и да намалим легловата база от 25 000 легла, на 7000-7500, поясни кметът. Конкретният сигнал е за строителство, което документално е започнало преди години, когато въпросът за екомрежата Натура 2000 не е бил актуален. Затова сега в Община Шабла се прави ревизия на документацията, за да се опази природата ще бъде направено всичко възможно, категоричен е кметът. Важна подробност е, че все още няма заповед, която да узакони тази територия като защитена по Натура 2000. А според анализа на документите досега строителството западно от шабленската Тузла не е незаконно, обобщи Кръстев. Информацията е на кореспондентът на БГНЕС във Варна.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа