Подготвя се изцяло нов Закон за горите

Подготвя се изцяло нов Закон за горите, който се очаква в края на ноември месец да бъде представен на експертно ниво, заяви инспекторът в Държавната инспекция по горите Тони Кръстев пред членовете на парламентарната правна комисия, предаде репортер на БГНЕС.
Той заяви това в отговор на депутата Екатерина Михайлова, която поиска правителството да извърши законодателни инициативи, с които да спре заменките на горите. С 15 гласа „за” правната комисия прие на първо четене законопроекта за допълнение и изменение в Закона за горите, внесен от правителството в Народното събрание на 8 септември. В законопроекта се предвижда министърът на земеделието и храните да може да се разпорежда, както и да изключва гори и земи от Горския фонд, да категоризира и прекатегоризира същите. Според експерта от Държавната агенция по горите Милена Трифонова, това няма да противоречи на мораториума, гласуван от Народното събрание, тъй като той не забранява абсолютно заменките. И в сега действащият Закон за горите има предвидени два случая за заменки на гори – в случаите, когато се прекратява собствеността върху земите и горите от Горския фонд между държавата и трети лица и когато е необходимо да се реализира изграждането на инфраструктурни обекти и съображения в общините.
Законопроектът преобразува Държавната агенция по горите в Изпълнителна агенция към Министерството на земеделието и храните и разпределя правомощията на досегашния председател на агенцията между земеделския министър и председателя на новосформираната агенция. С него се закрива националният фонд „Българска гора”.
Според депутата Христо Бисеров, след като управлението на Горския фонд премине към МЗХ, то трябва да се преименува на Министерството на земеделието, храните и горите.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа