НАП хваща ДДС измамници с нов софтуеър

Националната агенция за приходите (НАП) е създала електронна система за разкриване на лица, замесени в измами с ДДС, съобщиха от пресцентъра на агенцията.
Софтуерът обработва данните, които има в НАП за фирмите, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Системата анализира множество предварително зададени рискови критерии и открива съмнителни търговски връзки между дружествата. Чрез софтуера автоматично се извеждат различните „роли” на фирмите в схеми за източване на ДДС. Софтуерът ще позволи разследването на данъчни измами да се автоматизира в значителна степен и по този начин да се подобри селекцията на фирми за ревизия. Чрез автоматичната обработка на данните ще се създават профили на фирми, които извършват ДДС измами и ревизорите на НАП ще могат да съсредоточат усилията си в борбата срещу тези некоректни дружества.
Софтуерът е разработен с финансиране от програма ФАР.
През 2008 г. ревизорите от цялата страна установиха общо 1 438 155 846 лв. допълнително задължения на фирми и граждани. Най-голям относителен дял на допълнително установените задължения се пада на тези по ЗДДС, като те представляват близо 69% от всички. На второ място са разкритията по Закона за корпоративното подоходно облагане – 18,51%. Установените допълнителни задължения по ЗДДС като абсолютен размер са най-големи в София град – 451 854 179 лв.; Варна - 101 097 111 лв. и Бургас - 58 737 167 лв.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа