Обсъдиха Конвенцията за полицейско сътрудничество

Заместник-министърът на вътрешните работи Веселин Вучков се срещна с ръководителя на Секретариата на Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа Антон Травнер, съобщиха от пресцентъра на МВР.
В срещата участваха директорите на главните дирекции “Криминална полиция” и “Гранична полиция” и на Дирекция “Международно оперативно полицейско сътрудничество”. Ръководителят на Секретариата запозна българските представители с напредъка, постигнат от подписването на Конвенцията за полицейско сътрудничество до момента. Той очерта и приоритетите по прилагането й: ускоряване процеса на обмен на информация при пълно гарантиране на сигурността на личните данни; подкрепа на страните от региона в извършването на законодателни промени; оптимизиране на действията по вземането на решения в контекста на Конвенцията. Зам.министър Веселин Вучков подчерта, че България винаги е подкрепяла европейската перспектива на страните от Западните Балкани, като освен това, ние имаме и много добро сътрудничество с всички тях. В рамките на двустранното взаимодействие и на регионалните инициативи се стремим активно да допринасяме за утвърждаването на европейските методи и стандарти в работата на правоохранителните органи, за укрепването на сигурността на региона и включването му в общоевропейското пространство на правосъдие, свобода и сигурност. Той добави още, че в контекста на взаимодействието с нашите непосредствени съседи – Македония и Сърбия, вече прилагаме на практика част от специалните форми за сътрудничество, предвидени в Конвенцията. Зам.-вътрешният министър запозна гостите и с някои от резултатите от проведените оценки по мисиите на Шенген, като подчерта, че страната ни полага интензивни усилия за присъединяването към Шенгенското пространство. Особено внимание по време на срещата бе отделено на председателството на Конвенцията, като предложението на Секретариата е то да бъде на ротационен принцип за шест месеца, по азбучен ред на държавите-членки. Първата държава, която следва да поеме председателството от 1 януари 2010 г. е България. “Ако България поеме председателството – това ще ускори развитието на всички процеси по прилагането на Конвенцията” – каза г-н Травнер. Вие имате необходимия опит и способности и като страна-членка на ЕС ще допринесете и ще помогнете много на другите държави, чието членство в ЕС предстои” – добави още гостът.
Зам.министър Вучков изрази подкрепата на България към идеята за ротационен принцип на председателство по азбучен ред и съгласието на страната ни да поеме председателството на Конвенцията за полицейско сътрудничество от 1 януари 2010 г. “Приемаме отговорността да осъществим първото председателство на Конвенцията и като държава-членка на ЕС смятам, че можем да допринесем за въвеждането на европейски стандарти в тази област, а също и да зададем високи критерии за председателство на Конвенцията”. Конвенцията за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа е подписана във Виена на 5 май 2006 г. между Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора. Конвенцията влиза в сила през юли 2008 г., след приключването на съответните вътрешноправни процедули в отделните държави. България ратифицира Конвенцията през 2008 г. и тя влиза в сила на 1 март 2009 г. На практика Конвенцията е своеобразен аналог на Шенгенската конвенция. Тя въвежда шенгенски стандарти на сътрудничество за подобряване на полицейското взаимодействие в региона, с цел достигане нормите на ЕС в тази насока във всички държави от Западните Балкани. Предмет на Конвенцията е укрепване на сътрудничеството между договарящите страни в борбата срещу заплахите за обществената сигурност и ред, както и за превенция, разкриване и разследване на престъпления. Основен орган по Конвенцията е Комитетът на министрите, който от своя страна създава Експертна работна група като висш надзорен орган. Създаден е и Секретариат, който е ситуиран в Любляна – Словения.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа