БНБ: Вносът и износът спадат

За първото полугодие текущата и капиталовата сметка има дефицит в размер на 1.826 млрд. евро, при дефицит от 4.263 млрд. евро за същия период на миналата година, съобщиха от БНБ.
Само за юни 2009 г. текущата сметка е отрицателна, в размер на 122 млн. евро, при отрицателна текуща сметка за 898.2 млн. евро за юни 2008 г. От централната банка поясняват, че сред основните фактори за намалението на дефицита по текущата сметка е свиването на дефицита по търговското салдо с 582.9 млн. евро. За първата половина на годината текущата сметка има дефицит от 2.130 млрд. евро, при дефицит от 4.465 млрд. евро за същия период на 2008 г. И тук свиването на дефицита по текущата сметка идва от по-ниския дефицит по търговското салдо с 1.886 млрд. евро, както и увеличението на салдото по раздел Услуги с 249.4 млн. евро. Според данните на БНБ, за юни 2009 г. търговското салдо е отрицателно /-334.8 млн. евро/, при отрицателно салдо от 917.7 млн. евро за юни 2008 г. За първите шест месеца на годината търговското салдо също е отрицателно / - 2.380 млн. евро/, при отрицателно салдо в размер на 4.266 млрд. евро за януари – юни 2008 г.
Износът (FOB) за полугодието пада до 5.396 млрд. евро, при 7.737 млрд. евро за същия период на миналата година, като намалява с 30.3% на годишна база. Само за юни 2009 г. износът (FOB) е за 997.1 млн. евро, при 1.395 млрд. евро за юни 2008 г., като намалява с 28.5% на годишна база. Вносът (FOB) за януари-юни се понижава до 7.776 млрд. евро от 12.003 млрд. евро година по-рано. Намалението е с цели 35.2% на годишна база. За юни 2009 г. вносът (FOB) e 1.332 млрд. евро, при 2.313 млрд. евро за юни 2008 г., като намалява с 42.4% на годишна база. Салдото по услугите за януари-юни е положително, в размер на 229.9 млн. евро, при отрицателно салдо в размер на 19.5 млн. евро за януари – юни 2008 г. Капиталовата сметка за периода е положителна и достига 304.2 млн. евро, при 202.1 млн. евро за януари – юни 2008 г. Финансовата сметка е положителна и е в размер на 1.012 млрд. евро, при положителна от 6.270 млрд. евро за януари – юни 2008 г. Централната банка съобщава още, че преките инвестиции в чужбина са 38.6 млн. евро, при 463.5 млн. евро за януари – юни 2008 г. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 1.563 млрд. евро (4.6% от БВП), при 3.273 млрд. евро (9.6% от БВП) за януари – юни 2008 г. Така преките инвестиции покриват 73.4% от дефицита по текущата сметка за отчетния период, при 73.3% за януари – юни 2008 г. Информацията е на Дарик радио.

/БГНЕС/

Станете почитател на Класа